dzien_otwarty_w_kompostowni_w_polanicy_zdroj_3

2 października 2015r. miał miejsce Dzień otwarty w Kompostowni Osadów Ściekowych w Polanicy Zdrój. Podczas wydarzenia zorganizowanego przez firmę Biokompo oraz Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Polanicy Zdrój zaprezentowano jeden z pierwszych obiektów dedykowanych kompostowaniu osadów ściekowych w technologii HANTSCH.

Dzień otwarty okazał się doskonałą okazją do spotkania ekspertów z dziedziny przetwarzania osadów ściekowych. Z wykładem „Kompostowanie osadów ściekowych – od decyzji do uruchomienia” wystąpił Jacek Tyniec z MZK Polanica Zdrój. O prawnych i technologicznych aspektach przetwarzania osadów ściekowych i osadów zielonych opowiadał Andrzej Krzyśków z proGEO. Z kolei Liliya Vlasenko z Biokompo omówiła szczegóły technologiczne  kompostowania osadów ściekowych. Wystąpieniu Pani Prezes Vlasenko towarzyszyła również prezentacja technologii przez reprezentantów firmy Hantsch, Dyrektora rozwoju Christophe Siffert i inżyniera zajmującego się rynkiem Polski, Freddz Loiselier.

Obecni na spotkaniu specjaliści wzięli też udział w debacie, podczas której mieli okazję wymienić się doświadczeniami i przedstawić swoje spostrzeżenia na temat regulacji w obszarze ochrony środowiska w kontekście przetwarzania osadów ściekowych.

Po części oficjalnej zaproszeni goście i dziennikarze udali się do Szalejewa Górnego, gdzie zwiedzili Kompostownię Osadów Ściekowych. To jeden z pierwszych w Polsce obiektów dedykowanych kompostowaniu osadów ściekowych w technologii HANTSCH. Jego wydajność to 1 200 Mg/a osadów ściekowych i 2 400 Mg/a produktów i innych odpadów do struktury. Firma Biokompo, wyłączny przedstawiciel technologii HANTSCH na polskim rynku,  jest gwarantem wdrożenia procesu, w wyniku którego spełnione zostaną wymogi BAT i ustawodawstwa krajowego. Według regulacji, które będą wkrótce obowiązywały, osady ściekowe, których ciepło spalania jest większe niż 6 MJ/kg suchej masy, będą musiały zostać poddane recyklingowi. Co ważne za efekt utylizacji będzie finalnie odpowiadał inwestor. Dlatego konieczne jest, ażeby poza dostawą urządzeń mógł on również liczyć na fachowe doradztwo oraz pełną ekspertyzę.

Doświadczenie firmy HANTSCH opiera się na realizacji we Francji  blisko 40 instalacji do kompostowania osadów ściekowych, prawie 50 latach doświadczenia w gospodarce odpadami, dostawie maszyn i kompleksowej realizacji projektu, poprzez dobór odpowiednich urządzeń, ich dostawę, montaż, uruchomienie aż po asystę techniczną podczas eksploatacji.

Warto wspomnieć też o aspekcie ekonomicznym – technologia może być również zastosowana do odpadów zielonych, biodegradowalnych z selektywnej zbiórki oraz wydzielonej frakcji odpadów komunalnych. Jak podkreślał Jacek Tyniec, Prezes Zarządu MZK „Jesteśmy otwarci na ekologiczne rozwiązania. Cieszymy się, że w Polsce uregulowany zostanie status odpadów Ściekowych. Dotychczasowe praktyki nie były do końca przyjazne środowisku. Korzystając z technologii HANTSCH, wdrożonej i zrealizowanej całościowo przez BIOKOMPO jesteśmy pewni co do finalnego produktu uzyskanego w drodze kompostowania. Nie dość, że nie jest on zagrożeniem dla ekosystemu to dodatkowo ma potencjał stać się jego sprzymierzeńcem – może być użyty do użyźniania gleb i chronić przed ich wyjaławianiem.”. MZK Polanica  właśnie certyfikuje otrzymany w procesie kompostowania produkt który ma bardzo dobre wyniki analiz laboratoryjnych.

Do końca bieżącego roku firma BIOKOMPO będzie mogła poszczycić się 10 funkcjonującymi zakładami o łącznej wydajności ponad 200 000 Mg/rok (wydzielona frakcja odpadów komunalnych, odpady zielone, osady ściekowe, pofermentat).

Dodatkowe informacje: Norbert Burzyński n.burzynski@biokompo.pl; +48 505 505 896