ESSENTRA LOGO RGBSpółka Essentra PLC po przejęciu Clondalkin SPD staje się globalnym liderem na wartym ponad 50 mld dolarów rynku opakowań dla branży farmaceutycznej i kosmetycznej.

Spółka Essentra ogłosiła dziś zakończenie działań związanych z przejęciem Clondalkin SPD. Kontrakt, którego wartość ocenia się na ok. 455 mln dolarów, pozwala firmie Essentra stać się światowym liderem na rynku specjalistycznych opakowań farmaceutycznych i kosmetycznych.
Transakcja otwiera przed spółką perspektywę wejścia na rynek amerykański – największy na świecie, jeśli chodzi o opakowania farmaceutyczne i kosmetyczne. Pozwala również na rozszerzenie swojej obecności na rynkach europejskich.
W roku 2011 wartość sektora przemysłu opakowań farmaceutycznych kosmetycznych oszacowano na 50 mld dolarów, a prognozy przewidują dalszy jego wzrost do poziomu 79 mld dolarów w roku 2018 , ze względu na proces starzenia się społeczeństw, jak również zwiększenia ich zasobności oraz świadomości zdrowotnej .
Mająca swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii i notowana w indeksie FTSE 250 Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych spółka Essentra, decyzję o przejęciu Clondalkin SPD ogłosiła w listopadzie ubiegłego roku. Dzisiaj oficjalnie poinformowała o zakończeniu prac regulacyjnych.
Dzięki akwizycji liczba zatrudnionych w Essentra zwiększy się o 2400 osób, pracujących w 24 oddziałach, między innymi w Ameryce Północnej, a także w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii, Polsce i Holandii.
Przejęcie Clondalkin SPD rozszerzy również pakiet i elastyczność usług spółki Essentra poprzez uzupełnienie istniejącego portfolio składanych kartonów, informacji produktowych, etykiet, folii i taśm.
Baza klientów Clondalkin SPD obejmuje wiodące na świecie firmy z sektora farmaceutycznego, zdrowotnego i pielęgnacyjnego, a połowa jej przychodów pochodzi z rynku amerykańskiego.
Komentując finalizację umowy, Malcolm Waugh, dyrektor zarządzający oddziału Health & Personal Care Packaging, powiedział:
„Połączenie naszych obecnych możliwości produkcyjnych z możliwościami specjalistycznego oddziału opakowań (SPD) należącego dotychczas do grupy Clondalkin jest najlepszym przykładem naszych ambicji, w dążeniu do poszerzania oferty spółki Essentra na rynkach końcowych, atrakcyjnych zarówno pod względem geograficznym, jak i z punktu widzenia produktu.
Wierzymy, że wspólna wiedza, doświadczenie i umiejętności stanowić będą doskonałą okazję do jeszcze lepszej pracy na rzecz naszych klientów. Osobiście jestem podekscytowany faktem, że będę mógł kierować pracą całego zespołu.”

Strategia oddziału Health & Personal Care Packaging należącego do spółki Essentra zaowocowała powstaniem odrębnej jednostki biznesowej. Dzięki temu można oczekiwać wzrostu wydajności i zwiększenia wartości naszych działań, w czym pomoże na pewno współpraca strategiczna z kluczowymi partnerami oraz analiza rynku i trendów.