Początek Nowego Roku to również finał akcji charytatywnej SZTYGAR dla SENIORA. Klienci e-sklepu www.wegielsztygar.pl wraz z Synergio Group SA – właścicielem marki WEGIEL SZTYGAR® – wspólnie przekazali wsparcie finansowe Stowarzyszeniu mali bracia Ubogich. Zostanie ono przeznaczone na pomoc samotnym osobom w podeszłym wieku, głównie na walkę z samotnością. Z podarowanych środków sfinansowany zostanie sprzęt medyczny oraz szkolenia wolontariuszy.

Samotni seniorzy, to obecnie najbardziej zapomniana i potrzebująca wsparcia grupa w naszym społeczeństwie. Pozbawieni rodziny i przyjaciół, pozostawieni sami sobie nie mogą liczyć na szeroki strumień pomocy instytucjonalnej. Tylko kilka organizacji w Polsce za główny cel obrały sobie pomoc tym osobom. Jedną z nich jest Stowarzyszenie mali bracia Ubogich. Ich wolontariusze wspierają seniorów w codzienności, starają się zaradzić wielkiej samotności, którą nieustannie odczuwają.

 

Warto pomagać – Sztygar potrafi
Od wielu lat SYNERGIO GROUP SA działania charytatywne kieruje w stronę seniorów. Obecnie najbardziej niedostrzeganej i potrzebującej grupy społeczeństwa. Na początku lutego dochód w wysokości 1% od kupionej w grudniu – na stronie sklepu internetowego – każdej tony węgla został przekazany na rzecz Stowarzyszenia mali bracia Ubogich.

– Wszyscy staramy się pomagać. Cieszymy się, że dzięki naszym Klientom, ich zakupom ekogroszków marki WĘGIEL SZTYGAR® udało się nam wspólnie zasilić konto Stowarzyszenia mali bracia Ubogich. Satysfakcja z sukcesu akcji charytatywnej jest tym większa, że środki zostaną wykorzystane w pierwszym półroczu nowego roku głównie na doraźną pomoc – zakup sprzętu medycznego i okularów oraz profesjonalizację wolontariuszy, czyli szkolenia również w udzielaniu pierwszej pomocy. Od wielu lat nasze działania pomocowe kierowane są stronę seniorów, bo ciągle to najbardziej zmarginalizowana i potrzebująca wsparcia grupa. Pomoc materialna to jedno, ale największym palącym problemem jest samotność tych ludzi. To choroba na którą nie ma leku. Jedynym remedium są spotkania z przyjaciółmi-wolontariuszami, którzy odwiedzają swoich podopiecznych kilka razy w miesiącu oraz spotkania z innymi seniorami. Rozmowa, wspólne wypicie herbaty, pomoc w najprostszych czynnościach dnia to wszystko ma dla seniorów ogromne znaczenie – to duże wsparcie na które nikt inny nie ma czasu. Uwaga wolontariusza, jego życzliwość i zainteresowanie to często jedyna radość samotnych seniorów – mówi Anna Gruszka, Dyrektor ds. Marketingu, Sprzedaży i Rozwoju.

mali bracia Ubogich przeciw stereotypowi starości
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich od 15. lat przeciwdziała marginalizacji osób starszych, łamie stereotypy na temat starości i alarmuje społeczeństwo o trudnej sytuacji seniorów w Polsce.
Cel Stowarzyszenia to docierać do osób najbardziej potrzebujących pomocy, do tych dla których największą bolączką jest samotność. Ich wolontariusze to nie tylko pomocnicy osób starszych, ale przede wszystkim ich przyjaciele.

 

– Wspólna akcja charytatywna z SYNERGIO GROUP SA to dla nas zaskoczenie, ale i ogromna radość. Dzięki takim inicjatywom nasze działania pomocowe będą mogły objąć zasięgiem większą liczbę potrzebujących. Walka z samotnością to nasz sztandarowy cel. Aby go realizować musimy szkolić wolontariuszy, którzy są największą wartością naszej organizacji. Bowiem to oni w Warszawie, Poznaniu, Lublinie i Pruszkowie otaczają opieką samotnych, odwiedzają podopiecznych mieszkających samotnie, troszczą się o ich zdrowie i kondycję psychiczną. Towarzyszą seniorom na co dzień. Nierzadko są ich przyjaciółmi. – mówi Joanna Mielczarek, dyrektor Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich”.