81 proc. osób zainteresowanych kredytem gotówkowym przede wszystkim zwraca uwagę na oprocentowanie. Jest to parametr, który w największym stopniu decyduje o wyborze oferty – wynika z badania „Zachowania finansowe Polaków”, zrealizowanego we wrześniu br. przez Instytut Millward Brown na zlecenie Getin Banku. Na drugim miejscu w zestawieniu znalazła się wysokość raty, wskazana przez 62 proc. ankietowanych. Respondenci deklarowali również, że biorą pod uwagę wysokość prowizji (50 proc.) oraz możliwość i koszty ubezpieczenia kredytu (odpowiednio 35 i 36 proc.).

W ostatnich latach, dzięki licznym akcjom informacyjno-edukacyjnym realizowanym zarówno przez banki, jak i organizacje konsumenckie, można zaobserwować stopniowy wzrost świadomości wśród osób korzystających z usług oraz produktów finansowych. Wyniki badania „Zachowania finansowe Polaków”, zrealizowanego przez Instytut Millward Brown na zlecenie Getin Banku pokazały, że osoby zainteresowane kredytem gotówkowym biorą pod uwagę najważniejsze parametry oferty przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu zobowiązania.

Wysokość oprocentowania i prowizji oraz koszty związane z ubezpieczeniem to główne składowe Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO). Wszystkie te elementy znalazły odzwierciedlenie w odpowiedziach udzielanych przez respondentów. Różnice procentowe pokazują jednak, że Klienci nie analizują najważniejszych parametrów kredytu łącznie. Warto więc zaznaczyć, że dopiero RRSO uwzględnia wszystkie koszty i opłaty związane z zaciąganym zobowiązaniem, co umożliwia obiektywne porównanie ofert różnych banków – mówi Katarzyna Bajor z Biura Kredytów Detalicznych Getin Noble Bank S.A.

Respondenci badania „Zachowania finansowe Polaków”, zrealizowanego przez Instytut Millward Brown na zlecenie Getin Banku, zostali poproszeni o wskazanie istotnych elementów, na które zwracają uwagę przy wyborze kredytu gotówkowego. 81 proc. z nich wskazało na wysokość oprocentowania, 62 proc. na kwotę raty, 50 proc. na wysokość prowizji, oraz odpowiednio 35 i 36 proc. na możliwość ubezpieczenia kredytu i kwotę ubezpieczenia. Badanie zostało przeprowadzone we wrześniu br. na ogólnopolskiej, kwotowo-losowej, reprezentatywnej próbie dla osób w wieku 18+, przy użyciu metodologii CATI.