W sierpniu br. mieszkańcy Przemyśla i Dąbrowy Górniczej uzyskali dostęp do samoobsługowych kas Getin Banku, umożliwiających dokonywanie opłat na rzecz urzędu miasta i jego jednostek organizacyjnych. To rozwiązanie pozwala w znaczący sposób skrócić czas obsługi bankowej tych transakcji. Na terenie Polski działa już 7 kas automatycznych dostarczonych przez Getin Bank.

 

Kasy samoobsługowe są dostępne w urzędach miasta w Przemyślu, Dąbrowie Górniczej, Pabianicach, Piotrkowie Trybunalskim i Łodzi. Petenci tych instytucji mogą dokonywać opłat na miejscu, bez konieczności zlecania transakcji w oddziałach banku. Dla wygody mieszkańców, z kas można korzystać także po godzinach pracy urzędów. Dodatkowo, kasy w Urzędzie Miasta Przemyśla zostały przystosowane dla osób niewidomych i słabowidzących. Urządzenia wyposażono
w klawiaturę z alfabetem Braille`a oraz system komunikatów dźwiękowych.

 

Za pomocą samoobsługowej kasy Getin Banku można dokonać płatności m.in. z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportu, opłat skarbowych, za wieczyste użytkowanie gruntów, wydanie prawa jazdy, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kasa przyjmuje gotówkę, wydaje resztę i drukuje potwierdzenie operacji. W każdej chwili można przerwać transakcję i otrzymać zwrot wpłaconych środków. Obsługa urządzenia odbywa się za pomocą ekranu dotykowego lub opcjonalnie klawiatury oraz skanera kodów kreskowych – w przypadku urzędów, które wykorzystują formularze z takimi kodami.

 

„Kasy samoobsługowe Getin Banku to rozwiązanie, które zapewnia korzyści zarówno mieszkańcom, jak i samorządom. Zautomatyzowanie procesu realizacji płatności na rzecz urzędu miasta i jego jednostek organizacyjnych umożliwia szybszą i efektywniejszą obsługę petentów oraz obniżenie kosztów operacyjnych instytucji samorządowej” – mówi Wojciech Rafał, Dyrektor Departamentu Sektora Publicznego, Klientów Kluczowych i Operacji Zagranicznych Getin Banku.