W wyniku działań zmierzających do dalszego obniżenia poziomu wartości odpisów aktualizacyjnych oraz poprawy współczynnika wypłacalności, od początku roku Getin Noble Bank sprzedał kredyty nieregularne (NPL) o nominale blisko 1 mld PLN. Wartość wierzytelności brutto nabytych od Banku przez podmioty krajowe i zagraniczne osiągnęła prawie 1,7 mld PLN. Sprzedaż objęła zarówno portfele kredytów detalicznych, samochodowych, jak i hipotecznych.

 

„W zaledwie siedem miesięcy udało nam się zrealizować bardzo ambitny, roczny plan sprzedaży blisko 1 mld nominalnych NPL. Kwota pozyskana z zrealizowanych w tym roku umów wyniosła ponad 340 mln PLN” – powiedział Krzysztof Rosiński, Prezes Zarządu Getin Noble Banku.
„W nadchodzących miesiącach nadal planujemy aktywnie sprzedawać kolejne portfele wierzytelności. Zgodnie z przyjętą strategią, transakcji dokonujemy jedynie w przypadku jej neutralnego lub pozytywnego wpływu na rachunek zysków i strat”– dodaje.

 

Wartość nominalna sprzedaży kredytów nieregularnych (w mln PLN)

2011 2012 2013 2014
164,6 417,6 185,7 977,9

 

W efekcie dziesięciu zrealizowanych od początku roku transakcji saldo NPL Banku spadło o 12,1%. Wśród sprzedanych wierzytelności, podobnie jak w poprzednich latach, istotną pozycję zajęły kredyty detaliczne, których wartość nominalna przekroczyła 463 mln PLN. Warto podkreślić, że po raz pierwszy w historii Banku wartość nominalna sprzedanych nieregularnych kredytów hipotecznych wyniosła prawie 500 mln PLN.

 

Dzięki otwartej architekturze przetargowej, zdolności do szybkiego przeprowadzenia transakcji oraz możliwości otrzymania przez kupującego wybranych portfeli do wycen, Bank odnotowuje wzrost zainteresowania ogłaszanymi przetargami. Jest to szczególnie widoczne wśród firm zagranicznych, które poszukują głównie dużych pakietów wierzytelności. Obecnie do jednego przetargu zgłasza się średnio od 4 do 5 podmiotów.