Chociaż instalacje wodociągowe nie wymagają stosowania żadnych urządzeń do działania, to jednak nie oznacza to, że działają niezawodnie w każdym przypadku. Może się zdarzyć, że ścieki nie będą odprowadzane prawidłowo, co najczęściej jest wynikiem błędów popełnionych na etapie realizacji instalacji wodociągowej. Jakie z nich popełniane są najczęściej?

Zbyt ostre załamania

Rurociągi w instalacji wodociągowej muszą być odpowiednio prowadzone. Nie mogą one posiadać zbyt ostrych załamań, ponieważ w przeciwnym przypadku może dojść do powstawania tak zwanych worków wodnych, czyli miejsc, z których nie można usunąć wody, ponadto instalacja jest bardziej narażona na zapowietrzanie.

Niestaranne połączenia rur

Kolejnym problemem dotyczącym instalacji wodociągowych jest niestaranne połączenie rur, na przykład osie rur i złączek nie będą się ze sobą pokrywały. W konsekwencji dochodzi do zwiększenia się oporów przepływu oraz zbierania się zanieczyszczeń, co prowadzi do zatykania rur. Poza tym niestaranne połączenia mogą prowadzić do osłabienia i deformacji elementów instalacji.

Połączenie stali i miedzi

Nie powinno się łączyć ze sobą elementów wykonanych ze stali oraz miedzi, ponieważ może dojść wówczas do elektrokorozji – nie dochodzi do niej w przypadku rur ze stali nierdzewnej. Miedz i stal nie powinny się ze sobą stykać, także woda nie powinna przepływać najpierw przez rury miedziane, a potem stalowe, ponieważ jony miedziowe przyczyniają się do korozji stali.

Zastosowanie rur niewłaściwej średnicy

Rury w instalacji wodociągowej również powinny mieć właściwą średnicę, dlatego też nie powinno się na własną rękę zmieniać ich rodzaju, bez wcześniejszego przeliczenia średnic wewnętrznych.

Niewykonanie ciśnieniowej próby szczelności

Nie można zapominać o tym, jak ważna jest też szczelność całej instalacji – zwykle przeprowadzana jest sprawdzanie szczelności instalacji wodnej, natomiast o próbie dla instalacji wodociągowej zapominamy. Warto ją jednak wykonać, aby mieć pewność, że wykonana instalacja będzie w pełni szczelna.