Artykuł 190 kodeksu karnego mówi że kto grozi innej osobie popełnia przestępstwo na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ściganie odbywa się na wniosek pokrzywdzonego.

Ostatecznie to zawsze Sąd ocenia czy obawa spełnienia groźby była uzasadniona. Jeśli ktoś decyduje się na przekazanie sprawy do organów ścigania musi mieć na uwadze że poddany będzie weryfikacji fakt jak bardzo bał się groźby i czy ta obawa była uzasadniona.

Przede wszystkim muszą być spełnione elementy przestępstwa łącznie kto grozi- groźba polega na słownej zapowiedzi dokonania jakiejś czynności, może też dotyczyć sytuacji gdy sprawca wykonuje jakieś gesty, wykazuje gotowość do pewnych działań, przekazuje pewne informacje za pomocą osób trzecich.

Dokonanie z chwilą wyrażenia groźby – w tym wypadku wystarczy aby sprawca zagroził, a ta groźba do ofiary dotarła. Nie istnieje więc obowiązek podjęcia jakichkolwiek działań w celu spełnienia groźby, przykładowo sprawca grożący nam nożem nie musi usiłować nas dźgnąć, jeśli jego zachowanie wzbudza uzasadnioną obawę spełnienia groźby uszkodzenia ciała. W przypadku dźgnięcia lub zamachnięcia się w celu dźgnięcia mamy już do czynienia z przestępstwem uszkodzenia ciała lub z usiłowaniem dokonania przestępstwa uszkodzenia ciała.
Umyślność – sprawca musi działać świadomie, to znaczy wie, że jego działanie wywołuje u ofiary uzasadnioną obawę spełnienia czynu. Nie będzie podlegała odpowiedzialności karnej osoba, która nie zdawała sobie sprawy, że wywołuje poczucie strachu u drugiej strony, na przykład w sytuacji gdy groźba miała charakter żartu. Ważna jest więc świadomość sprawcy i jego zamiar wzbudzenia obawy u ofiary.

W sytuacji gdy ktoś grozi Tobie, albo osobom Tobie najbliższym ciężko zachować spokój. Czasami zdajesz sobie sprawę, że jej spełnienie jest bardzo realne i nie wiesz jak poradzić sobie w tej sytuacji strachu i obawy o własne lub cudze życie i zdrowie. W takich sytuacjach bardzo liczy się wsparcie najbliższych – zawsze informuj ich o niepokojących wydarzeniach.

Jeśli ktoś Ci groził zastanów się kto był przy tym obecny, czy byli jacyś świadkowie tego zachowania, czy są osoby, które będą mogły potwierdzić twoją wersję zdarzeń. Jeśli są to osoby obce, a masz możliwość ustalenia ich danych zrób to natychmiast, żeby zdarzenie nie zatarło się w ich pamięci. W sytuacji gdy grożenie miało miejsce na przykład na ulicy czy w sklepie znacznie trudniejsze może okazać się ustalenie personaliów osób obecnych, ale nie rezygnuj z tego – dowód ze świadków jest bardzo cenny w przypadku sprawy sądowej.
Jeśli nie było żadnych potencjalnych świadków zdarzenia od razu usiądź i spisz na kartce dokładnie słowa, które padły, zaznacz datę kiedy to się stało, godzinę i miejsce zdarzenia, przypomnij sobie co odpowiedziałeś/łaś, jak się zachowałeś/łaś, zastanów się czy taka groźba faktycznie może wzbudzać uzasadnioną obawę jej spełnienia. Jeśli tak nie wahaj się aby zgłosić sprawę na Policję – nigdy nie czekaj, aż zostanie one spełniona! Nie narażaj siebie ani swoich najbliższych!

Przestępstwo groźby karalnej ścigane jest na wniosek. Możesz go wypełnić w domu i przesłać na najbliższy komisariat. Wtedy masz pewność, że to co jest w nim zawarte, jest dokładnie tym co chciałeś, a dodatkowo piszesz go na spokojnie, we własnym domu, możesz zebrać myśli, nikt nie będzie Cię popędzał.
Jeśli ktoś grozi Ci wielokrotnie postaraj się zawsze mieć przy sobie mały dyktafon lub telefon komórkowy z opcją nagrywania dźwięku lub dźwięku i obrazu, aby w przypadku kolejnej takiej sytuacji móc dyskretnie nagrać osobę grożącą. Stanowić to może dowód w sprawie. Jest to szczególnie ważne, jeśli groźby zdarzają się w momentach, gdy nie ma w pobliżu żadnych świadków. Zawsze zachowuj kopię nagrań dla siebie! Najlepiej skopiuj nagranie na kilka płyt i przechowuj je w różnych miejscach. Jest to szczególnie istotne jeśli grożącym jest twój współlokator, partner, małżonek, albo ktoś z twojej rodziny, kto może w łatwy sposób pozbyć się nagrania. Wtedy warto przekazać kopię znajomemu, albo innej zaufanej osobie, aby na wszelki wypadek mogła ją dostarczyć.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani fachową poradą prawną, chcielibyście uzyskać więcej informacji w tej kwestii i innych zapraszamy do kontaktu z adwokatem 530 834 077. Chętnie odpowie na wszystkie pytania.