Wizyta w kancelarii notarialnej nie jest tak droga, jak może się wydawać. W tak dużym mieście, jakim jest Wrocław, jest szeroki wybór notariuszy, o różnym zakresie cenowym wykonywanych czynności, można więc ofertę dopasować do swoich aktualnych możliwości.

Aby dowiedzieć się, jaki będzie koszt sporządzenia potrzebnych dokumentów można odwiedzić stronę wybranej kancelarii, bądź o wszystko dopytać telefonicznie- niemalże każdy notariusz we Wrocławiu w ciągu kilku minut obliczy przewidywane koszty transakcji. Wysokość taksy notarialnej reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, więc najwyższa opłata, jaką za daną czynność prawną może pobrać notariusz jest z góry ustalona. Cena nie może być wyższa niż przewiduje ustawa, ale kancelarie mogą obniżać koszty usługi, więc przed wyborem kancelarii warto rozeznać się we wrocławskim rynku.

Jednym z najczęściej sporządzanych aktów prawnych jest testament. Jest to dokument tworzony na wypadek śmierci, w którym osoba spisująca swoją ostatnią wolę ustala, kto i w jakiej części będzie dziedziczył jej majątek. Zapis taki można sporządzić w dowolnym momencie życia, a następnie go modyfikować, trzeba jednak spełnić trzy podstawowe warunki: mieć pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych – ukończone 18 lat i brak ubezwłasnowolnienia, mieć świadomość, że testament zostanie sporządzony i wyrazić po temu chęć oraz sporządzić go w jednej z trzech dopuszczalnych form: własnoręcznie, z pomocą notariusza albo przed wójtem lub innym urzędnikiem w obecności 2 świadków. Za sporządzenie testamentu przy pomocy notariusza zapłaci się 50 zł, do tego 6 od każdej strony. Do tego jeśli w dokumencie ma znaleźć się zapis o pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku należy liczyć się z zapłaceniem dodatkowej kwoty, która maksymalnie wynieść może 150 zł – przykład.

Kwoty maksymalne ustalone są odgórnie i żaden notariusz nie może ich przekroczyć, ale by stworzyć konkurencyjną ofertę może je obniżać. Sporządzenie testamentu u notariusza we Wrocławiu może kosztować najwyższą możliwą kwotę, jednak jeśli odpowiednio się poszuka, popyta na forach czy też w samych kancelariach notarialnych- można zapłacić znacznie mniej.