Aplikacja Bezpieczny Notariat kojarzona jest przede wszystkim z rejestrem ksiąg wieczystych online. Od niedawna narzędzie umożliwia także internetową weryfikację pełnomocnictw notarialnych. Obie usługi zostały stworzone w celu poprawy bezpieczeństwa obrotu prawnego i są dostępne także poprzez urządzenia mobilne.

Udzielanie pełnomocnictw to czynność powszechna w życiu codziennym, pracy i biznesie. W przypadku istotnych spraw warto zadbać, by pełnomocnictwo zostało udzielone notarialnie. Czasem jest to wręcz obowiązkowe. Udzielone u notariusza pełnomocnictwo można odwołać pisemnie. Nie ma wtedy jednak pewności, że wszyscy zainteresowani zostali poinformowani. Internetowy Rejestr Pełnomocnictw Notarialnych powstał, by rejestrować udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa i udaremniać posługiwanie się przez pełnomocników odwołanymi upoważnieniami.

Aplikacja Bezpieczny Notariat – nie tylko dla notariuszy

Sporządzając pełnomocnictwo notarialne należy wymagać od notariusza, by wprowadził spisane dokumenty do Rejestru Pełnomocnictw Notarialnych. Warto pamiętać, że może tego dokonać każdy notariusz, a nie tylko ten, który spisywał pełnomocnictwo. Wpisania do rejestru może dokonać również radca prawny i adwokat, albo udzielający pełnomocnictwa samodzielnie, jeśli dysponuje podpisem elektronicznym. Odwołując pełnomocnictwo notarialne można poprosić notariusza o umieszczenie stosownych aktualizacji w systemie lub samodzielnie zamieścić w nim taką informację. Istotne jest, by pełnomocnictwo zostało zarejestrowane w systemie bezpiecznynotariat.pl. W dalszym etapie można swobodnie edytować jego status. Rejestr Pełnomocnictw Notarialnych jest ogólnodostępny, więc każdy – notariusz lub kontrahent – będzie mógł sprawdzić czy pełnomocnictwo nie zostało odwołane.

Aplikacja jest dostępna pod adresem: bezpiecznynotariat.pl
Powstała dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.