Obrzędy są nieodzownym elementem w każdej religii świata. To one regulują wszystkie święta, odcinają człowieka od rzeczywistości, świata doczesnego i skupiają jego uwagę na życiu wewnętrznym. Są pewnego rodzaju rytuałem, który ma za zadanie wprowadzić uczestnika w rodzaj kontrolowanego, pozytywnego transu.

Msza Święta jest charakterystyczna dla religii katolickiej, która to jest najważniejszą i dominującą religią w naszym kraju, jest pewnego rodzaju znakiem rozpoznawczym. Podczas niej wierni zgłębiają wiedzę, łączą się ze swoim Zbawicielem słowem i ciałem. Eucharystia mszalna narodziła się jeszcze za życia Chrystusa, a dokładnie w czasie Wielkiego Czwartku. Wtedy to, podczas Ostatniej Wieczerzy ze swoimi uczniami, Mistrz nakazał Apostołom wspominanie tego wieczoru właśnie poprzez cykliczne celebrowanie. Efektem tego jest dzisiejsza msza, która jednak przeszła ogromną ilość zmian, aby w końcu przyjąć obecną formę.

bielizna kielichowa
Bielizna kielichowa ważnym atrybutem Mszy

Jak wyglądała pierwsza ze znanych znam mszy, ta w Wieczerniku? Z pewnością były wtedy obecne dla elementy, które są do dziś- chleb i wino. Dziś kielich z winem jest otaczany czcią i ma własną bieliznę kielichową, która służy mu podczas Eucharystii. Chleb to dziś symboliczny wypiekany opłatek, który ma go zastępować. To właśnie z winem i chlebem utożsamiał się Chrystus podczas ustanawiania Mszy Świętej i przyjął je na symbol swojej ofiary. Czy wtedy, ponad dwa tysiące lat temu, także użył jakiejś bielizny kielichowej? Jeśli tak, była z pewnością zupełnie inna niż dziś, choć Pismo Święte nie wskazuje jednoznacznie na istnienie wówczas takich elementów.

Dzisiejsza celebracja mszalna jest podzielona na kilka etapów. Pierwsza część to pewnego rodzaju wstęp, który ma za zadanie wprowadzić wiernych w dalsze części mszy, wyciszyć, a także oczyścić z grzechów lekkich. Po niej następuje część druga, czyli liturgia słowa. Na tym etapie zebrani słuchają Pisma Świętego, a także skupiają się nad jego treścią, medytują, koncentrują na zawartym w nim przesłaniu. Czytanie Ewangelii jest momentem kulminacyjnym w drugiej części, a zatem towarzyszą mu dodatkowe znaki wykonywane przez wiernych (znak krzyża na czole, ustach i sercu). Później następuje wejście do części trzeciej, co widać po przygotowaniach- wtedy jest wyjmowana bielizna kielichowa.

Część trzecia mszy zwana jest liturgią eucharystyczną. Na tym etapie wszyscy zebrani skupiają się na cudzie przemienienia wina i chleba w ciało i krew Chrystusa. Obrzęd ten jest dość skomplikowany i wymaga asysty ministrantów. Są oni odpowiedzialni za prawidłowe przygotowanie bielizny kielichowej, która jest wyposażeniem jednego z najważniejszych elementów liturgii eucharystycznej. A nie jest to wcale takie proste zadanie- wymaga wprawy i dobrego rozeznania. Bielizna kielichowa składa się z kilku elementów, z czego każdy ma swoje określone zadanie.