W dniach 30 listopada i 1 grudnia 2014 roku odbyły się dwa ważne wydarzenia naukowe dla lekarzy i specjalistów ochrony zdrowia, związane z nauką o żywieniu człowieka: organizowany przez Fundację NUTRICIA tegoroczny kurs „Podstawy EBM, czyli medycyny opartej na danych naukowych” oraz minisympozjum Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, realizowane w ramach unijnego projektu EarlyNutrition. Oba wydarzenia to okazja do wymiany cennej wiedzy na temat badań poświęconych m.in. wykrywaniu i przeciwdziałaniu otyłości.

Według danych WHO z 2013 roku nawet 42 miliony dzieci poniżej 5 r. ż. na całym świecie jest  otyłych, a wśród dorosłych (powyżej 20 lat) aż 35% ma nadwagę. Oznacza to, że ogromna część współczesnej populacji na świecie jest szczególnie zagrożona wystąpieniem chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy typu 2, chorób układu mięśniowo-szkieletowego oraz niektórymi typami nowotworów. Już dziś 3% wydatków na służbę zdrowia w krajach Unii Europejskiej poświęcanych jest na leczenie powikłań otyłości. Koszty samych zwolnień lekarskich dla osób z chorobami związanymi z otyłością to aż 460 mld euro rocznie.

Kluczem do redukcji tych kosztów, a przede wszystkim – do coraz skuteczniejszej walki z otyłością i jej przyczynami – jest rozwój dziedzin nauki, związanych z żywieniem człowieka. Rozwój nauki, czyli realizacja wiarygodnych badań i wysokiej jakości publikacji, wymaga wiedzy i dużych umiejętności praktycznych naukowców. Dlatego właśnie na tym obszarze swoje działania skupia Fundacja NUTRICIA, która corocznie organizuje kurs Evidence-Based Medicine dla młodych naukowców.

Szkolenie, które odbyło się w dniu 30 listopada 2014 r. składało się z wykładów i warsztatów na temat zasad i praktyki prowadzenia badań klinicznych, ich planowania i organizacji. Uczestnicy uzyskali kompleksową wiedzę m.in. na temat: rodzajów badań naukowych, metodyki ich prowadzenia, oceny ich wiarygodności, opracowywania wyników badań i  prezentacji wyników w postaci artykułów i wystąpień. Poznanie tej tematyki pozwoli młodym lekarzom i dietetykom przygotowywać projekty badawcze z myślą o ich późniejszym przełożeniu na codzienną praktykę. W tym roku swoją wiedzą z uczestnikami szkolenia podzieliły się takie autorytety medyczne, jak: prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska, dr hab. n. med. Andrea Horvath, dr n. med. Piotr Dziechciarz, dr n. med. Jan Brożek czy dr n. med. Jacek Mrukowicz.

Tegoroczna edycja kursu EBM poprzedza warszawskie minisympozjum Early Nutrition Programming of Long-Term Health, realizowane w ramach unijnego projektu EarlyNutrition. W organizację obu wydarzeń zaangażowały się Fundacja NUTRICIA oraz Klinika Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

„Filarami naszej działalności są m.in.: wsparcie badań naukowych oraz edukacja środowiska medycznego, co dobrze odzwierciedlają organizowane od wielu lat kursy z podstaw Evidence-Based Medicine (EBM). czyli medycyny opartej na danych naukowych” – mówi Agnieszka Dolna, kierownik ds. projektów Fundacji NUTRICIA. – „Co roku zapraszamy grupę młodych, zdolnych naukowców, lekarzy i dietetyków, którzy chcą uczyć się, jak prowadzić wysokiej jakości badania naukowe oraz jak oceniać wiarygodność badań, których wyniki są publikowane w czasopismach naukowych. W obszar zainteresowań Fundacji NUTRICIA wpisuje się również problematyka podejmowana w projekcie EarlyNutrition, dlatego z radością przyjęliśmy zaproszenie do współpracy i połączenia kursu Evidence-Based Medicine ze spotkaniem uczestników tego projektu. W efekcie uzyskaliśmy wyjątkową, międzynarodową edycję kursu EBM, ukoronowaną minisympozjum „Early Nutrition Programming of Long-Term Health”.

Projekt EarlyNutrition to największy na świecie program, poświęcony badaniom wpływu odżywiania we wczesnym okresie życia na późniejsze zdrowie i jakość życia człowieka. Zaangażowanych jest w niego 36 zespołów badawczych z 12 krajów europejskich, USA oraz Australii. Polskę reprezentują w projekcie: Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

„Organizowane w ramach EarlyNutrition seminarium służy zdobyciu wiedzy na temat współczesnych metod naukowych, stosowanych w medycynie oraz doskonaleniu umiejętności oceny wiarygodności i przydatności danych naukowych oraz ich wykorzystania w codziennej praktyce” – mówi prof. Hanna Szajewska z Kliniki Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. – „W pracy lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia ta wiedza oraz umiejętności są niezbędne. Projekt EarlyNutrition pozwala na integrację z Europejską Przestrzenią Badawczą oraz polepszenie jakości prowadzonych badań naukowych. Pozwala też na rozwój polskiego potencjału innowacyjnego oraz współpracę z czołowymi ośrodkami naukowymi na świecie, głównie, ale nie wyłącznie, z krajów Unii Europejskiej”.

Podczas minisympozjum 1 grudnia poruszona została m.in. tematyka „programowania” metabolizmu dziecka, profilaktyki otyłości, nadciśnienia, cukrzycy, celiakii i alergii. Prelegenci wyjaśnią też istotę mechanizmu programowania żywieniowego we wczesnym okresie życia, czyli żywienia dziecka w trakcie 1000 pierwszych dni życia.

 

Więcej informacji:

Agata ProrokFundacja NUTRICIA

tel. kom. 519 726 170

biuro@fundacjanutricia.pl

Anna Miłoszewska-KiełbiewskaBiuro Prasowe Fundacji NUTRICIA

tel. kom: 506 052 096

fundacjanutricia@alertmedia.pl