We wrześniu br. odbyła się czwarta odsłona organizowanej przez Getin Bank akcji Getin Crew. Cykliczna inicjatywa, która zrzesza pracowników Banku wokół idei honorowego krwiodawstwa, także w tej edycji została połączona z rejestracją w bazie potencjalnych dawców szpiku. Przedsięwzięcie spotkało się z dużym poparciem i zaangażowaniem uczestników. Do inicjatywy zgłosiło się blisko 200 chętnych z trzech centrali Banku. Partnerem wydarzenia były Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Czwarta edycja akcji Getin Crew odbyła się w dniach 22-23 września br. w trzech centralach Getin Banku zlokalizowanych w Warszawie, Katowicach i we Wrocławiu. W specjalnych punktach poboru wolontariusze przeszli obowiązkowe badania diagnostyczne oraz wypełnili ankiety dotyczące stanu zdrowia, a następnie oddali krew. Dzięki zaangażowaniu i wsparciu pracowników Banku, ustanowiony został nowy rekord frekwencji – w zbiórce krwi i rejestracji dawców szpiku uczestniczyło łącznie 200 osób. Akcja, która z każdą odsłoną gromadzi coraz więcej wolontariuszy, na stałe wpisała się już w kalendarz projektów społecznych Banku.

– Wiemy, że zapotrzebowanie na dawstwo krwi i szpiku jest wysokie, więc każda tego typu inicjatywa jest bardzo ważna i może pomóc potrzebującym. Dlatego też, po raz kolejny pracownicy Getin Banku, zintegrowani wokół wspólnej idei, tak licznie wzięli udział w akcji Getin Crew. Czwarta odsłona projektu zgromadziła rekordową liczbę wolontariuszy. To pokazuje, jak ważne są dla naszych pracowników przedsięwzięcia, które umożliwiają im niesienie pomocy innym – mówi Wojciech Sury, Dyrektor Biura Public Relations, Getin Noble Bank.

Pracownicy Getin Banku chętnie angażują się w inicjatywy społeczne. Co roku uczestniczą też w charytatywnym Biegu Fair Play. W tegorocznej edycji przedsięwzięcia wzięło udział 4 tys. biegaczy. Celem wydarzenia było zebranie środków na rehabilitację i proces leczenia trojga dzieci pracowników firmy.