Decyzją ostatniego Walnego Zebrania Członków PSSB firma PostNord Fulfilment Sp. z o.o. została przyjęta w poczet członków pozabranżowych Stowarzyszenia.

Ostatnie Walne Zebranie Członków PSSB, zdecydowało o przyjęciu do swojego grona kolejnej firmy pozabranżowej. Od początku 2015 roku jest to drugie tego rodzaju przedsiębiorstwo w szeregach Stowarzyszenia. Pozabranżowym członkiem wspierającym może być utworzona zgodnie z prawem osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, współpracująca z podmiotami z branży sprzedaży bezpośredniej, w szczególności w zakresie doradztwa gospodarczego oraz produkcji materiałów reklamowych i instruktażowych, jak również osoba fizyczna zajmująca się taką współpracą.

Członkostwo w Stowarzyszeniu jest potwierdzeniem wiarygodności, uczciwości i przejrzystości należących do niego przedsiębiorstw. Korzyści dostrzegają zarówno firmy sektora jak i pozabranżowe świadczące usługi dla przedsiębiorstw sprzedaży bezpośredniej. Przynależność do Stowarzyszenia umożliwia błyskawiczną wymianę efektywnych kontaktów, doświadczeń branżowych, dostęp do nowoczesnych technologii wśród swoich członków, co w rezultacie przekłada się na budowanie przewagi konkurencyjnej wśród wszystkich przedsiębiorstw sektora, szybszy proces decyzyjny i owocną współpracę handlową – mówi Mirosław Luboń, dyrektor generalny PSSB.

PostNord Fulfilment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, to firma pozabranżowa, dostarczająca kompleksowe rozwiązania logistyczne z zakresu:

  • pełnego zarządzania procesami magazynowymi
  • kompletowania zamówień w dedykowane opakowania
  • weryfikacji jakości produktów
  • optymalizowania procesów i kosztów związanych z obsługa kurierską i pocztową,
    w Polsce i zagranicą
  • obsługi zwrotów
  • pełnej obsługi działalności na rynku e-commerce
  • konsultingu logistycznego.

Profesjonalny zespół pracowników zapewnia szybkie i perfekcyjne działania operacyjne. Współpraca z PostNord pozwala klientom wyróżnić się w obszarze jakości obsługi logistycznej ich odbiorców, zwiększyć sprzedaż, zredukować koszty, skoncentrować się na działalności biznesowej co w efekcie przekłada się na rozwój i dynamikę wzrostu przedsiębiorstwa.