Badanie metodą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) potwierdziło wyniki wcześniejszych badań, zgodnie z którymi urządzenie medyczne CEFALY, służące do terapii migreny, skutecznie oddziałuje na metaboliczną aktywność w obszarach mózgu, na które wpływa migrena.  To już trzecie badanie z wykorzystaniem różnych form obrazowania na przestrzeni niecałych dwóch miesięcy, które dało analogiczne wyniki.

Nagromadzenie i zgodność wyników tych trzech badań klinicznych pokazują skuteczność CEFALY w terapii migreny, zwłaszcza wśród najbardziej cierpiących pacjentów – powiedział dr Pierre Rigaux, Dyrektor Zarządzający CEFALY Technology i wynalazca urządzenia. Jesteśmy usatysfakcjonowani widząc publikacje dokumentujące mechanizm działania CEFALY na centralny układ nerwowy. Te wyniki  pozwolą naszemu zespołowi zajmującemu się badaniami i rozwojem na kontynuację prac nad tą nieinwazyjną metodą terapii migreny.

Już wcześniejsze badania wykazały, iż CEFALY, pierwsze zaaprobowane przez FDA (amerykańska Agencja Żywności i Leków) urządzenie do zapobiegania częstym migrenom epizodycznym metodą zewnętrznej stymulacji nerwu trójdzielnego,  jest skuteczne w leczeniu chronicznych migren[1],
a także w terapii migren opornych na leczenie.[2] Badanie z 2015 roku z użyciem metody pozytonowej tomografii emisyjnej (PET)[3] również dowiodło, iż CEFALY przywraca normalną aktywność metaboliczną u pacjentów z migreną w korze okołooczodołowej i obszarach części dziobowej zakrętu obręczy.

Najnowsze badanie zostało opublikowane w czerwcowym numerze Frontiers in Neurology.[4] fMRI użyło neuroobrazowania do zmierzenia aktywności mózgu w relacji do zmian w dopływie krwi. Autorzy badania użyli stymulacji ciepłem nerwu trójdzielnego po 60-dniowej terapii z użyciem CEFALY. Odkryli, iż CEFALY było w stanie zablokować bodźce bólowe w przedniej części kory zakrętu obręczy, jednego z regionów zaangażowanych w ataki migrenowe.

[1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28527053

[2] https://bmcneurol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12883-017-0869-3?__tw_private=103640238

[3] https://www.cefalytechnology.com/images/pdf/2015.06.02_CP_pet_scan_USA.pdf

[4] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5471296/