We wrześniu 2015 roku rozpoczęła się II edycja programu „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”. Serię 10 szkoleń rozpoczął warsztat: „Skuteczna komunikacja z innymi”, a pod koniec września przyszli edukatorzy żywieniowi wzięli udział w spotkaniu poświęconemu psychologii rozwojowej i prowadzeniu warsztatów dla dorosłych z zakresu psychologii żywienia. Już w połowie szkoleń, tj. w listopadzie br., 37-osobowa grupa edukatorów w ramach stażu rozpocznie bezpłatne działania edukacyjne dla personelu żłobków i przedszkoli z całej Polski.

Edukatorzy, którzy rozpoczynają warsztaty w II edycji programu, wezmą udział w 170 godzinach szkoleń, które przygotują ich do prowadzenia warsztatów edukacyjnych w placówkach znajdujących się w tych województwach, w których działają dietetycy. Żłobki i przedszkola, w których będą się odbywały staże, zgłosiły się do udziału w programie „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” poprzez stronę internetową www.zdrowojemy.info. Ponadto każda zarejestrowana w programie placówka może bezpłatnie korzystać z dostępnych na stronie internetowej materiałów edukacyjnych opracowanych przez dietetyków i edukatorów żywieniowych.

W ramach stażu edukatorzy żywieniowi zrealizują bezpłatne warsztaty dla personelu żłobków oraz przedszkoli w wymiarze 24 godzin, odbędą konsultacje dla opiekunów dzieci oraz przeanalizują jadłospisy, aby przygotować dla placówek rekomendacje doskonalenia żywienia dzieci zgodne z najnowszymi normami i zaleceniami żywieniowymi. Swoją działalność edukacyjną dietetycy rozpoczną już w listopadzie.

Szkolenia edukatorów w ramach programu „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” zostały zaplanowane tak, aby nie tylko przygotować dietetyków do ich działalności edukacyjnej w żłobkach i przedszkolach, ale również wesprzeć ich rozwój zawodowy i osobisty. Dlatego oferta szkoleniowa edukatorów obejmuje 3 moduły tematyczne: psychologiczny,  żywieniowy i biznesowy. Wieloaspektowość szkoleń jest możliwa dzięki udziałowi w programie „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” różnorodnych pod względem obszaru działania partnerów: Fundacji Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego, Fundacji NUTRICIA, Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytutu Matki i Dziecka oraz Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.

Studia na kierunku dietetyka umożliwiły mi odbycie praktyk, m.in. w przedszkolu i żłobku. Mogłam obserwować sposób żywienia dzieci, który nie zawsze był idealny. Zauważyłam, że żywienie w placówce ma ogromny wpływ na kształtowanie nawyków żywieniowych. Niedawno dowiedziałam się o programie „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”, który ma na celu poprawę żywienia wśród najmłodszych. Zgłosiłam się i jestem miło zaskoczona. Warsztaty, w których uczestniczę, pozwalają mi spojrzeć na żywienie oczami dziecka, a także mogę poznawać dotąd nieznane mi techniki komunikacji z dziećmi. Mam nadzieję, że program umożliwi mi dotarcie do przedszkoli i żłobków, szczególnie w małych miejscowościach, które potrzebują pomocy dietetyka – mówi Jowita Bednarczyk, uczestniczka II edycji programu „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”.

Inna uczestniczka II edycji programu Dorota Włodzimirow dodaje: Program „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” staje się doskonałą formą dotarcia do społeczeństwa zatruwanego śmieciowym jedzeniem, uświadomienia zagrożeń wypływających z niewłaściwej diety, ale także poprzez szeroko zakrojoną akcję informacyjną ma szansę pomóc osobom zaangażowanym w żywienie dzieci poznać fakty i mity dotyczące zdrowej diety. Jako matka czterech wspaniałych córek w wieku od 2 do 16 lat wiem, jak ważna jest wiedza na temat właściwego żywienia dzieci we wczesnym okresie ich rozwoju. Zdecydowałam się na uczestnictwo w programie, ponieważ jako świadoma matka chcę zapobiegać szkodzeniu dzieciom poprzez niewłaściwe jedzenie. Moim celem w ramach programu jest dotarcie do personelu kuchennego, rodziców, babć, opiekunek i wszystkich osób zajmujących się żywieniem dzieci i uświadomienie im, że są odpowiedzialne nie tylko za ich „nakarmienie”, ale przede wszystkim za zdrowie karmionych maluchów.

Misją programu „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” do 2017 roku jest przygotowanie 150 dietetyków do nowej roli edukatorów żywieniowych. Organizatorzy programu planują podjąć współpracę z 1500 żłobkami i przedszkolami. Partnerzy inicjatywy dążą do tego, by dzięki działalności programu „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” przed upływem 2017 roku ponad 12 000 opiekunów w żłobkach i nauczycieli przedszkolnych poszerzyło swoją wiedzę na temat zasad prawidłowego odżywiania dzieci.

Program „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” współtworzony jest przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego, Fundację NUTRICIA, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Matki i Dziecka oraz Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Celem programu jest wzrost świadomości na temat roli żywienia we wczesnym okresie życia wśród pracowników żłobków i przedszkoli oraz rodziców, promowanie zrównoważonej diety oraz kształtowanie u dzieci właściwych nawyków żywieniowych. Dołączyć do programu można przez zarejestrowanie się na stronie internetowej www.zdrowojemy.info.

Kontakt dla mediów:

Anna Falkowska

Biuro Prasowe Programu „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”

ul. Migdałowa 4/43

02-796 Warszawa

tel.: 506 051 916

e-mail: biuroprasowe@zdrowojemy.info