Krakowskie centra nowoczesnych usług dla biznesu coraz aktywniej włączają się w inicjatywy z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility,  CSR).  Jednocześnie rośnie znaczenie zintegrowanych działań CSR podejmowanych z inicjatywy pracowników. Przykładem może być II edycja programu grantowego Capgemini Polska „Inwestujemy w dobre pomysły”. W ramach inicjatywy w 2013 roku firma sfinansowała 15 autorskich projektów charytatywnych zgłoszonych przez pracowników. Większość z nich (7) zrealizowano w Krakowie i jego okolicach. Jak podkreśla dr Leszek Mellibruda, psycholog biznesu, uczestnictwo pracowników w ciekawych, osobiście zaplanowanych i realizowanych działaniach wolontariackich wnosi nową jakość w życie zespołów i całej organizacji.


Programy z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu są rozwijane zwłaszcza w dużych firmach, zatrudniających dobrze wykształconych i zróżnicowanych etnicznie i językowo pracowników. Przykłademśrodowiska różnorodnego pod kątem kompetencji, zainteresowań, narodowości jest sektor nowoczesnych usług biznesowych, który – jak wynika z danych ABSL –w samych tylko firmach z zagranicznym kapitałem zatrudnia w Polsce już ponad 120,000 specjalistów. Co ważne, większość pracowników z tej branży to osoby z tzw. Generacji Y, a to oni zdaniem ekspertów mają aktualnie największy wpływnakształtowanie strategii CSR globalnych przedsiębiorstw.

Pracownik z pokolenia Y szuka możliwości realizacji własnych pasji, także w czasie pracy. Nasz program grantowy „Inwestujemy w dobre pomysły” odpowiada na te potrzeby i angażuje pracowników, ich rodziny i przyjaciół oraz organizacje wolontariackie w realizację wymyślonych przez nich projektów o charakterze społecznym – wyjaśnia Karolina Długosz, CSR Manager w Capgemini Polska –komentuje Karolina Długosz, CSR Manager w Capgemini Polska.

Jak wynika z raportu Deloitte[1], to właśnie przedstawiciele Generacji Y będą stanowić 75% globalnej siły roboczej do 2025 r. Już teraz wiele organizacji dostrzega, że ich styl pracy, stopień zaangażowania czy po prostu model kierowania własną karierą różni się od potrzeb osób z pokolenia X. Coraz więcej przedsiębiorstw wprowadza więc programy, które pozwolą pracownikom realizować w ramach czasu pracy własne projekty społeczne nastawione na pomoc innym.

W Programie Grantowym Capgemini, firma przekazuje wsparcie finansowe, merytoryczne i organizacyjne na najlepsze projekty na rzecz społeczności lokalnych. Zespół musi składać się minimum z 3 pracowników, mile widziany jest także udział osób czy instytucji spoza firmy.

– Zakończyliśmy właśnie II edycję naszego programu, finansując łącznie 15 autorskich projektów charytatywnych. Siedem z nich zostało zrealizowanych w Krakowie – mówi Karolina Długosz, CSR Manager w Capgemini Polska.

Wśród dofinansowanych projektów znalazł się m.in. program mający na celu aktywizację osób z chorobą Alzheimera zrealizowany we współpracy z Krakowskim Towarzystwem „Chcę pamiętać”, warsztaty dla podopiecznych Internatu dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Krakowie, czy odnowienie świetlicy  szpitalnego Oddziału Pediatrycznego w Dębicy, którego elementem było wyposażenie w materiały edukacyjne i plastyczne.

Z kolei pracownicy z centrum usług biznesowych Shell SBSC Kraków od 2013 roku prowadzą lokalną akcję szkoleniową „Bezpieczne Szelki” we współpracy z policją i psychologami. Głównym celem jest poprawa świadomości w zakresie bezpieczeństwa na drogach wśród najmłodszych. Do tej pory wolontariusze Shell przeszkolili aż 800 dzieci.

Strategia SBSC Kraków w dziedzinie wspierania lokalnych społeczności realizowana jest poprzez akcje, w które mogą aktywnie zaangażować się nasi pracownicy. Oznacza to, że bardziej niż na samym tylko wsparciu finansowym zależy nam na tym, aby osoby, które chcą poświęcić swój czas, wiedzę i umiejętności mogły znaleźć okazję na ich wykorzystanie. W ten sposób pracownicy wnoszą do naszych akcji zaangażowanie i niewymuszony entuzjazm, z czego wynika doskonały odbiór społeczny tych inicjatyw, a wśród nowych pracowników rośnie przez to zainteresowanie dołączeniem do nich – tłumaczy Anna Wołkowicz, HSSE Senior Specialist, SBSC Kraków.

Co ważne, wiele akcji organizowanych przez firmy łączy promocję pozytywnych postaw ze wsparciem materialnym dla potrzebujących. Na przykład, Luxoft Poland zorganizował zimą w biurze gwiazdkę dla podopiecznych podkrakowskiego Ośrodka Dzieło Pomocy Dzieciom. Firma współpracuje z nim już od kilku lat.Biuro, w którym pracuje na co dzień kilkaset osób, na kilka godzin zmieniło się w raj dla dzieci.Znalazła się tam m.in. duża, dmuchana ślizgawka, a oprócz niej na dzieci czekały prezenty od Świętego Mikołaja.

– Co ważne, wizyta była dla dzieci nie tylko okazją do zabawy, ale także pierwszą szansą poznania sposobu działania dużego biura. Krok po kroku, udało nam się wytłumaczyć im sposób działania dużego przedsiębiorstwa, a nasi goście zaczęli nawet pytać, jak zostać informatykiem. Takie spotkania to świetna okazja do wytłumaczenia dzieciom z ośrodków opieki, że dzięki nauce mają szanse odmienić swój los – mówi Kinga Misiarz, CSR Manager w Luxoft Poland.

W działaniach charytatywnych podejmowanych przez firmę można łączyć elementy zarówno tzw. wolontariatu kompetencji, jak i wolontariatu pasji. Ważne jest, aby pracownik w ramach czasu pracy mógł realizować siebie na różnych płaszczyznach – stricte biznesowej, ale i społecznej, kulturowej czy po prostu towarzyskiej.

– Wolontariat pracowniczy, poza wieloma zaletami i korzyściami dla firmy, pracownika i otoczenia (społeczności), a których nie sposób tutaj skrótowo wymieć, spełnia dodatkowo ważną funkcję: „pozytywnego torowania aktywności”, która jest źródłem radości i sensu dla samego woluntariusza/pracownika – komentuje dr Leszek Mellibruda, psycholog biznesu.

[1]„Global Human Capital Trends 2014. Engaging the 21st centuryworkforce” – międzynarodowe badanie Deloitte przeprowadzone na 2500 managerach z ponad 90 krajów.