Wystartowała ogólnopolska kampania edukacyjna „Gmina gotowa na wszystko” skierowana do samorządowych jednostek gminnych. W ramach przedsięwzięcia ośrodki skorzystają z bezpłatnej porady w zakresie planowania rozwiązań antykryzysowych. Kryzysowy Patrol odwiedził już pierwsze gminy.

Ze względu na coraz częstsze występowanie anomalii pogodowych w Polsce, pojawia się potrzeba posiadania gotowych rozwiązań na wypadek wystąpienia kryzysu. Istotne jest również to, aby organy samorządowe ds. kryzysu stale podnosiły swoje kompetencje w zakresie skutecznego zarządzania kryzysowego. W tym celu do wszystkich ośrodków gminnych w Polsce została skierowana kampania „Gmina gotowa na wszystko” pod patronatem Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa. W ramach przedsięwzięcia, zainteresowane zespoły kryzysowe otrzymają wsparcie oraz szczegółowe informacje techniczne w zakresie wykorzystania innowacyjnych rozwiązań antykryzysowych.

Najważniejsze w sytuacji kryzysowej jest szybkie i skuteczne podejmowanie decyzji. Jest to jednak możliwe jedynie w przypadku, gdy jesteśmy na nią przygotowani i mamy zawczasu opracowany szczegółowy plan działania. Dlatego też będąc partnerem merytorycznym kampanii pragniemy pomóc gminom w uzyskaniu profesjonalnej porady, a następnie w opracowaniu dokumentów pozwalających podjąć natychmiastowe działania w momencie kryzysu – mówi Grzegorz Dziewulski, Prezes Layher Sp. z o. o.  

Kryzysowy Patrol, składający się z ekspertów firmy Layher, udziela gminom profesjonalnej bezpłatnej porady dotyczącej innowacyjnych rozwiązań kryzysowych takich jak tymczasowe dachy czy kładki dla pieszych. Co więcej, podczas wizyty w danej miejscowości specjaliści kampanii przeprowadzą wizję lokalną, na podstawie której opracują dokumentację techniczną rekomendowanych rozwiązań antykryzysowych.

W kolejnym etapie kampanii, gminy będą mogły wziąć udział w konkursie i zawalczyć o tytuł „Gminy gotowej na wszystko”. Ze względu na edukacyjny charakter kampanii, jury konkursowe oceni rozwiązania antykryzysowe, które znalazły praktyczne zastosowanie w danych miejscowościach.

Aby zgłosić się do projektu i zaprosić do swojej gminy Kryzysowy Patrol należy napisać na adres: gmina@layher.pl z dopiskiem „Gmina gotowa na wszystko”.