Magazyn „GO!” – wewnętrzne pismo pracowników Getin Noble Banku – otrzymał nominację do tytułu Najlepszego Biuletynu Wewnętrznego Drukowanego w jednym z najstarszych i najważniejszych konkursów branży custom publishing w Polsce. Eksperckie jury doceniło publikację nie tylko za atrakcyjne treści, ale także poprawność edytorską i jakość szaty graficznej. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni 1 października br.

Celem Konkursu Biuletynów Firmowych, przeprowadzanego przez agencję doradczą i wydawniczą Agape, jest wyłonienie najlepszych wewnętrznych pism oraz podkreślenie ich roli w realizowaniu strategii i polityki informacyjnej firmy. Kapituła, składająca się z redaktorów, grafików, specjalistów ds. public relations i komunikacji wewnętrznej, ocenia zgłoszone publikacje w 9 kategoriach, stworzonych z uwagi na różne cele pism oraz formy ich wydawania i kolportażu. W tym roku nominację do tytułu Najlepszego Biuletynu Wewnętrznego Drukowanego otrzymał magazyn „GO!” Getin Noble Banku.

– W procesie tworzenia magazynu „GO!” aktywnie uczestniczą pracownicy Getin Noble Banku. Sami zgłaszają propozycje tematów, przygotowują teksty i materiały fotograficzne, a także selekcjonują pozostałe treści. Nominacja do tytułu Najlepszego Biuletynu Wewnętrznego Drukowanego jest więc nagrodą przede wszystkim dla nich. To również docenienie ich umiejętności dziennikarskich i edytorskich oraz zaangażowania w tworzenie publikacji – mówi Urszula Sawicka, specjalista ds. komunikacji wewnętrznej i PR, Getin Noble Bank.

„GO!” to wewnętrzne pismo Getin Noble Banku, wydawane w cyklu kwartalnym od 2011 r. Dociera do 6 000 osób zatrudnionych w Banku, na terenie całej Polski. Stałe rubryki w piśmie zapełniają aktualności z życia firmy, informacje o nowych produktach, realizowanych projektach wewnętrznych i społecznych oraz materiały edukacyjne czy szkoleniowe. Treści korporacyjne uzupełniane są o materiały lifestylowe – np. artykuły z zakresu psychologii, socjologii, kultury i sztuki, a także reportaże na temat prywatnych inicjatyw i zainteresowań czytelników. Celem magazynu GO! jest zarówno poprawienie komunikacji wewnętrznej, jak również zintegrowanie pracowników podczas tworzenia pisma.