Nowoczesna technologia BIM (Building Information Modeling – BIM), umożliwia tworzenie trójwymiarowego modelu budynku czy obiektu, generowanie potrzebnych przekrojów oraz zarządzanie projektem i szybkie wprowadzanie w nim zmian. Aby ułatwić pracę projektantom pracującym w technologii BIM, firma Armacell przygotowała „nakładkę” dla Autodesk Revit umożliwiającą cyfrowe projektowanie izolacji technicznych.

Istotna pomoc dla projektantów

Izolacje techniczne tworzy się dla zaprojektowanych już instalacji, takich jak rury czy kanały wentylacyjne, dlatego są wybierane w oparciu o szereg parametrów i wprowadzane do systemu bezpośrednio przez projektanta. W tym miejscu bardzo często dochodzi do różnego rodzaju błędów wynikających z konieczności odnalezienia danego produktu w konkretnym katalogu i ręcznego zapisania w programie. Odpowiedzą na te problemy jest stworzona przez firmę Armacell „nakładka” dla Autodesk Revit, umożliwiająca cyfrowe projektowanie izolacji technicznych na instalacjach wyposażenia budynków. Program automatycznie podpowiada użytkownikowi możliwe do wykorzystania, dostępne na rynku systemy izolacyjne oraz konkretne typy izolacji, co pozwala oszczędzić czas oraz znacząco ograniczyć ilość przetrzymywanych na dysku bibliotek w plikach peryferyjnych. Zapobiega to wybraniu nieprawidłowego rodzaju izolacji, ponieważ potrzebne informacje wyświetlają się bezpośrednio w programie a projektant widzi wszystkie parametry techniczne wybranego produktu w oknie dialogowym. Pozwala mu to na prawidłowy wybór izolacji i sprawdzenie wszystkich istotnych parametrów dla danego zastosowania. Jeśli wybierze typ izolacji nieodpowiedni dla danego typu lub rozmiaru przewodu, izolacja nie zostanie wygenerowana. Aby jeszcze bardziej ułatwić korzystanie z programu, wszystkie produkty zostały pogrupowane w segmenty w zależności od zastosowania. „Nakładka” Armacell dla Autodesk Revit została też wyposażona w praktyczne narzędzie „Info”, które wyświetla szereg informacji technicznych na temat zaznaczonego elementu izolacyjnego. Narzędzie daje np. możliwość sprawdzenia łącznej długości zastosowanych materiałów izolacyjnych Armacell i ułatwia projektantowi stworzenie specyfikacji produktowej.

Różne języki, wiele możliwości

Jedną z zalet programu Revit jest możliwość równoczesnego wprowadzania i obserwowania zmian w projekcie przez wielu członków zespołu, co istotnie usprawnia komunikację i tym samym zwiększa efektywność prac. Z myślą o międzynarodowych projektach wtyczka BIM firmy Armacell została przygotowana w niemal wszystkich językach europejskich. Dodatkowo istnieje możliwość wyboru opcji charakterystycznych dla danego kraju – po wskazaniu i zaznaczeniu odcinka rury lub kanału, który ma być zaizolowany. Dzięki dostosowaniu nakładki do wymagań różnych rynków projektanci z poszczególnych państw uzyskują łatwy dostęp do informacji o kluczowych dla nich produktach. Podczas tworzenia narzędzia firmie Armacell zależało na dostarczeniu projektantom intuicyjnego narzędzia, które będzie mogło być stosowane w różnych krajach. Zgodnie z tym założeniem przyjęto, że rozmiar pliku powinien być jak najmniejszy a ilość parametrów ograniczona do niezbędnego minimum. Dzięki temu wtyczka dla Autodesk Revit jest bardzo łatwa w obsłudze a samo projektowanie prostsze, szybsze i w pełni zautomatyzowane. Docelowo firmie Armacell zależy również na pozyskaniu informacji zwrotnych od użytkowników „nakładki”, by dzięki temu jeszcze lepiej dostosowywać je do potrzeb projektantów.

„Nakładkę” Armacell dla Autodesk Revit można pobrać ze strony internetowej www.armacell.eu.

 

www.armacell.pl