Ludzie są największym kapitałem naszej firmy! Często słyszymy taką deklarację ze strony kadry zarządzającej zarówno dużych, jak i mniejszych przedsiębiorstw. Czy tak jest w rzeczywistości? I co to właściwie miałoby znaczyć?


Często jest to frazes, który oznacza tyle, że bez ludzi firma nie mogłaby funkcjonować i rozwijać się. Sformułowanie takie pojawia się na etapie rekrutacji i ma przyciągać najlepszych kandydatów. Tymczasem zrekrutowanie utalentowanych pracowników to tylko pierwszy krok, kto wie, czy nie najłatwiejszy. Zatrzymanie talentów w firmie może okazać się znacznie trudniejsze.
Nie można liczyć na to, że bez konkretnych działań najcenniejsi pracownicy będą wiązać się z firmą na dłużej i przyczyniać się do jej rozwoju. Dlatego warto postarać się, aby pod pojęciem „kapitał ludzki” kryło się coś więcej niż puste deklaracje. By jednak tak się stało, firma powinna znać i stosować metody pomiaru tego kapitału oraz wykorzystywać wyniki analiz w codziennej działalności.
Podejście do ludzi jako zasobu, który można zmierzyć i analizować, bywa krytykowane, jako mało humanistyczne – przyznaje Aneta Grzyb‑Hejduk, ekspert
ds. szkoleń Akademii PARP. Nie chcemy sprowadzać ludzi do bezdusznych rzędów cyfr. Warto jednak zwrócić uwagę, że pracownicy od lat pojawiają się jako liczby w sprawozdaniach finansowych. Jednak nie jako cenny zasób, ale jako koszt
(koszt wynagrodzeń). Gdyby pracownicy byli identyfikowani jako wartość
dla przedsiębiorstwa, łatwiej byłoby o inwestycje w kapitał ludzki. Naturalne jest przecież w działaniu każdej firmy to, aby koszty minimalizować, a maksymalizować wartość zasobów.

Może zatem, zamiast obrażać się na zbyt mechaniczne podejście do pracowników, warto promować metody pomiaru kapitału ludzkiego w polskich firmach – zastanawia się Aneta Grzyb-Hejduk. Przyczyni się to nie tylko do rozwoju firm, ale również
do zmiany na lepsze podejścia do pracowników. Akademia PARP w swoim nowym szkoleniu e-learningowym zachęca do tego nie tylko firmy duże, ale również średnie, a nawet małe.
Szkolenie „Zarządzanie talentami i kapitałem ludzkim w MŚP” składa się
z 8 modułów. W pierwszym module „Ludzie w organizacji” uczestnicy dowiadują się, że również małe i średnie firmy mogą, a nawet powinny, zarządzać talentami
i kapitałem ludzkim. Kolejne moduły omawiają metody pomiaru kapitału ludzkiego oraz wykorzystanie wyników analiz.
Moduły 6 i 7 prezentują zarządzanie talentami, czyli metody identyfikowania
i rozwoju najbardziej utalentowanych, rozwojowych członków organizacji.
W codziennym działaniu firmy często koncentrują się na pracownikach sprawiających kłopoty, a nie na pracownikach utalentowanych i zdolnych. Tymczasem większy zwrot można uzyskać z inwestycji czasu i energii w pracowników dobrze rokujących niż w poprawianie błędów.
W ostatnim module szkolenia uczestnicy uczą się samodzielnie dbać o rozwój własnych talentów i kariery zawodowej. Warto przecież pamiętać, że rozwój pracowników w firmie nie powiedzie się, jeśli oni sami nie będą świadomi swoich atutów i słabych stron oraz zmotywowani do rozwoju.
Oprócz szkolenia „Zarządzanie talentami i kapitałem ludzkim w MŚP” Akademia PARP oferuje jeszcze 46 innych dużych szkoleń e-learning oraz 47 krótszych szkoleń
m-learning dostępnych na urządzeniach mobilnych (smartfonach i tabletach). Bezpłatne szkolenia polecamy przedsiębiorcom, pracownikom i osobom planującym rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Projekt jest realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
kontakt: Agnieszka Kucharska
tel. 22 5816 317
email: asz@estakada.pl