Każdy z nas chociaż raz w swoim życiu będzie musiał skorzystać z usług notariusza. Najczęstszym tego powodem jest zakup lub sprzedaż mieszkania, ale również chęć uzyskania odpisu dokumentów, które muszą mieć charakter prawny. Kim jest więc notariusz i w jakiej sytuacji może nam pomóc?

Notariusz jest przede wszystkim prawnikiem pełniącym funkcję zaufania publicznego (przykład). Niekiedy nazywany jest również urzędnikiem państwowym. Jego zadaniem jest nadanie czynnościom charakteru prawnego. Dlatego też skorzystanie z usług notariusza nie zawsze jest wyborem, a wręcz koniecznością – niektóre dokumenty muszą być przez niego podpisane, aby dana czynność miała moc prawną.

Do notariusza koniecznie musimy udać się kupując lub sprzedając mieszkanie. Umowę przedwstępną zawsze możemy oczywiście sporządzić sami, jednak dopiero spisanie aktu notarialnego w obecności notariusza sprawi, iż dokument będzie ważny w świetle prawa. Tak więc kupując nieruchomość musimy liczyć się z dodatkowymi kosztami, czyli taksą notarialną, jaką musimy zapłacić w kancelarii.

Kolejną rzeczą, przy której pomocny będzie notariusz, jest spisanie aktu ostatniej woli. Testament jest dokumentem który określa, kto i w jakiej części będzie dziedziczył majątek po naszej śmierci. Kwestię tę warto jest załatwić odpowiednio szybko, aby potomstwo i krewni nie byli zmuszeni dochodzić swoich praw w sądzie. Przy spisywaniu testamentu możemy określić jeszcze jedną ważną kwestię – pozbawienie konkretnej osoby praw do dziedziczenia. Można to zrobić tylko w ściśle określonych przypadkach, a notariusz dopilnuje, by dokument był jak najbardziej ścisły i trudny do podważenia przed niezadowoloną z takiej decyzji osobę.

Popularną usługą, którą świadczy notariusz, jest również spisanie intercyzy. Na rozdzielność majątkową decydują się zazwyczaj zamożne osoby, niepewne intencji swojego współmałżonka, czy też po prostu mające życzenie uregulować tę kwestię.

Do notariusza musimy się udać również, kiedy potrzebujemy odpis z urzędowych dokumentów. Część kopii, aby była ważna w świetle prawa, musi zostać potwierdzona podpisem notariusza.