Notariusz to z jednej strony prawnik. Z drugiej strony notariusz to też zawód zaufania publicznego. Sporządza on bardzo ważne dokumenty oraz składa i przyjmuje bardzo ważne wnioski.

Notariusz jako prawnik

Notariusz to przede wszystkim prawnik. Mianem prawnika określa się osobę, która ukończyła studia prawnicze i odbyła aplikację prawniczą. Prawnik pracuje w branży prawa, czyli systemie norm prawnych określających dyrektywy postępowania. Do grona prawników należą między innymi: sędzia orzekający wyroki, prokurator wnoszący akty oskarżenia, adwokat wnoszący akty obrony i notariusz sporządzający różnego rodzaju dokumenty z mocą prawną.

Notariusz jako zawód zaufania publicznego

Notariusz to również zawód zaufania publicznego (sprawdź). Mianem zawodu zaufania publicznego określa się profesje, w ramach których wykonuje się zadania o specjalnym charakterze z punktu widzenia zadań publicznych i z troski o realizację interesu publicznego. Do grona zawodów zaufania publicznego należą między innymi: lekarz, pielęgniarz, architekt, urbanista, komornik, kurator oraz notariusz.

Dlaczego notariusz?!

Z usług notarialnych korzysta się przede wszystkim w bardzo ważnych i delikatnych sprawach. Dotyczą one życia i śmierci, zarówno naszej, jak też naszych bliskich osób. Zazwyczaj wiążą się one z majątkiem i dziedziczeniem, ale nie tylko. Skorzystanie z usług notarialnych otwiera bezproblemowe załatwienie wielu spraw zgodnie z przepisami prawa.

Czynności notariusza

Do notariusza należy przede wszystkim sporządzenie dokumentów. Notariusz sporządza akty notarialne, czyli dokumenty urzędowe potwierdzające dokonanie określonej czynności prawnej. Notariusz sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,  czyli dokumenty wskazujące spadkobierców konkretnego spadkodawcy oraz przysługujące im udziały w spadku. Notariusz sporządza ponadto protesty weksli i czeków oraz wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów. Notariusz sporządza też na żądanie stron projekty aktów, oświadczenia i inne dokumenty, na przykład poświadczenia podpisów. Notariusz spisuje takie protokoły jak zgromadzenie spółek prawa handlowego, poświadczenie dziedziczenia, czy przebieg aukcji. Notariusz składa wnioski, w tym o wpis do księgi wieczystej. Notariusz doręcza oświadczenia. Notariusz przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe i dokumenty, zarówno w formie papierowej, jak też w formie elektronicznej. Do notariusza należą więc obowiązki typowe dla prawnika i dla zawodu zaufania publicznego.