Notariusz to jeden z zawodów prawniczych. Jego profesja kojarzy się głównie z załatwianiem spraw testamentowych. Do obowiązków notariusza należy jednak jeszcze wiele innych czynności notarialnych.

Notariusz a inni prawnicy

Prawnik zajmuje się naukowo lub zawodowo prawem. Jako prawników wymienia się między innymi: adwokata, notariusza, prokuratora, mediatora oraz sędziego. Adwokat zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej. Notariusz zajmuje się sporządzaniem dokumentów prawnych. Prokurator zajmuje się wnoszeniem i popieraniem aktów oskarżenia. Mediator zajmuje się mediacją między stronami bez orzekania wyroku. Sędzia zajmuje się orzekaniem wyroków w spawach należących do właściwości sądów i trybunałów.

Notariusz jako profesja prawnicza oraz zawód zaufania publicznego

Notariusz to jedna z profesji prawniczych, a przy tym zawód zaufania publicznego. Posiada on wykształcenie prawnicze. Najprościej rzecz ujmując do jego zadań należy świadczenie pomocy prawnej głównie przez sporządzenie dokumentów prawnych. Notariusz zatem sporządza akty notarialne, sporządza akty dziedziczenia oraz składa wnioski o wpisy w księgach wieczystych.

Notariusz – prawnik od testamentów

Notariuszy najbardziej kojarzy się z testamentami, i słusznie, bo tym zajmują się przede wszystkim. Notariusze sporządzają testamenty potwierdzając ich zgodność prawną. Testament zostaje sporządzony jako akt notarialny przez notariusza na prośbę osoby rozrządzającej swoim spadkiem, czyli spadkodawcy przekazującej majątek innym osobom na wypadek swojej śmierci, czyli spadkobiercom. To tak zwany testament pisemny notarialny, najbardziej popularny ze wszystkich. Oprócz niego występują testamenty bez udziału notariusza. Należą do nich testament pisemny holograficzny, testament pisemny alograficzny oraz testament ustny. Trzeba pamiętać, że najłatwiej uprawomocnić testament sporządzony przez notariusza, bo pozostawia on najmniej wszelkich wątpliwości.

Notariusz – prawnik od innych czynności notarialnych

Choć notariusze słyną z testamentów, to jednak zajmują się również innymi czynnościami. Notariusze sporządzają i doręczają oświadczenia, sporządzają poświadczenia, sporządzają wypisy, sporządzają odpisy, sporządzają wyciągi dokumentów,  sporządzają protokoły, sporządzają protesty, weksle i czeki, sporządzają dokumenty prawne na życzenia stron, a także przyjmują na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe i dokumenty. Czynności wykonywane przez notariuszy określa artykuł 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie.

Źródło: notariusz-derkowska.pl