Własny dom kojarzy się z ciepłem oraz ciszą. O tym, aby zapewnić taki komfort również w budynkach wielorodzinnych, trzeba pomyśleć już na etapie projektowania i budowy. Pomoże nam w tym nowy, innowacyjny bloczek SILIKAT NT25 od Grupy SILIKATY, który zapewni jednocześnie odpowiedni poziom izolacyjności akustycznej, jak i właściwą izolacyjność termiczną.

Bloczek SILIKAT NT25 Grupy SILIKATY to element przeznaczony przede wszystkim do wykonywania ścian oddzielających klatki schodowe od mieszkań w zabudowie wielorodzinnej. W świetle obowiązujących przepisów konstrukcja taka musi spełniać dwa podstawowe warunki: izolacyjności akustycznej R’A1≥ 50 dB oraz maksymalnego współczynnika przewodzenia ciepła Umax ≤ 1,0 W/m²K. Uzyskanie połączenia tych dwóch właściwości stanowiło dotąd prawdziwe wyzwanie. Nie jest to regułą, jednak dla wielu materiałów budowlanych można bowiem zauważyć spadek współczynnika przewodzenia ciepła λ (im niższy współczynnik tym lepsze właściwości izolacyjne materiału) występujący przy jednoczesnym spadku izolacyjności akustycznej. Do tej pory nie było możliwości zastosowania silikatów do tego typu przegrody, bez wykorzystania dodatkowych rozwiązań np. dodatkowej warstwy tynku ciepłochronnego. Nowy SILIKAT NT25 przełamuje ten stereotyp i doskonale radzi sobie zarówno z chłodem, jak i z hałasem.

Idealna równowaga

Badania dotyczące izolacyjności termicznej wskazały, że nawet jednowarstwowa przegroda wykonana z SILIKATU NT25 Grupy SILIKATY spełnia warunek maksymalnego współczynnika przenikania ciepła Umax ≤ 1,0 W/m²K.  Potwierdzeniem tego jest raport nr LZF00-02887/17/R08NZF wykonany przez Instytut Techniki Budowlanej. Oznacza to, że nie trzeba stosować żadnego dodatkowego ocieplenia, ani warstwy tynku, aby spełnić powyższy warunek. Bloczki charakteryzują się też wysoką zdolnością  akumulacji ciepła, która zapewnia względnie stałą temperaturę powierzchni wewnętrznej ścian przy zmianach temperatur zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.

Ściany wykonane z bloczków SILIKAT NT25 charakteryzują się  wysoką  izolacyjnością akustyczną.  Bardzo dobrze chronią mieszkanie i jego użytkowników przed hałasem dobiegającym z klatek schodowych. Potwierdzona badaniami ITB bardzo dobra izolacyjność akustyczna  ścian z SILIKATu NT25 umożliwia przyjęcie rozwiązań projektowych dla ścian oddzielających mieszkanie od przestrzeni wspólnej, uwzględniających wpływ bocznego przenoszenia dźwięku Ka nawet do 3 dB

Więcej informacji na temat produktów Grupy SILIKATY można znaleźć na stronie internetowej www.grupasilikaty.pl.