Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach kończy kolejną ważną inwestycję. W czwartek 30 lipca w Świętochłowicach zostanie oddane do użytku nowe miejsce stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego. Koszt inwestycji to blisko 2,5 mln zł.

Nowe miejsce stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego zlokalizowane jest w Świętochłowicach przy ul. Szkolnej 26. Poprzednie znajdowało się obok, na posesji przy ul. Szkolnej 24. Budynek nie nadawał się jednak do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny.

Nowe miejsce stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego w Świętochłowicach to jednopiętrowy budynek o powierzchni 196 m2. Przeznaczone jest dla dwóch zespołów ratownictwa medycznego, z możliwością rozszerzenia o kolejny zespół. Ma trzy stanowiska garażowe. Budynek jest klimatyzowany i monitorowany. W systemie zmianowym pracować będą w nim łącznie 24 osoby.

Miejsce stacjonowania podlega organizacyjnie Stacji Pogotowia Ratunkowego w Chorzowie. – To dla tego terenu ważna inwestycja. Zespoły ratownictwa medycznego ze Świętochłowic obsługują całe 53-tysięczne miasto, jedne z najgęściej zaludnionych w regionie. W nowym budynku poprawią się też warunki i komfort pracy naszych ratowników – mówi Artur Borowicz, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.

Budowa rozpoczęła się pod koniec lipca 2014 roku, a zakończyła 2 lipca 2015 roku, 2 miesiące przed terminem. Inwestycja została sfinansowana w całości ze środków Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Całkowity koszt, łącznie z zakupem miejskiej działki, wyniósł 2 454 569,63 zł. Projekt budynku powstał w tyskim Architektonicznym Biurze Projektów „AB-PROJEKT”. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych „Śląsk” w Katowicach.

To kolejna ważna inwestycja Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego zrealizowana w ostatnim czasie. Wcześniej oddano do użytku mi. in. nowy budynek Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gliwicach, gruntownie odremontowano miejsce stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego oraz zintegrowaną dyspozytornię w Katowicach-Szopienicach, a także odremontowano Staję Pogotowia Ratunkowego w Pszczynie. We wrześniu ubiegłego roku oddano do użytku nowe miejsce stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego w Katowicach-Kostuchnie.

***

Uroczystość oddania do użytku nowego miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego WPR w Świętochłowicach (ul. Szkolna 26) odbędzie się w czwartek 30 lipca. Początek o godz. 12.00.

 ***
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach jest największą strukturą pogotowia ratunkowego w kraju. Obsługuje obszar, który zamieszkuje prawie 3 mln mieszkańców. Wchodzi w skład systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne i realizuje zadania w zakresie ratownictwa medycznego. W ramach Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne WPR w Katowicach dysponuje 85 zespołami ratownictwa medycznego z czego 38 to zespoły specjalistyczne a 47 to zespoły podstawowe. Bezpośrednio w strukturze WPR w Katowicach funkcjonują 74 zespoły ratownictwa medycznego (41 podstawowych i 33 specjalistyczne), a 11 zespołów (6 podstawowych i 5 specjalistycznych) tworzą podwykonawcy. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach pod kierownictwem dyrektora Artura Borowicza zostało laureatem licznych nagród  i wyróżnień.