Chociaż możliwość zmiany sprzedawcy energii funkcjonuje w Polsce już od siedmiu lat, to nadal nie jest zbyt popularna wśród odbiorców grupy taryfowej G. Co zniechęca polskich konsumentów do dokonania zmiany, skoro niejednokrotnie niesie ona za sobą realne korzyści finansowe?

Hand put coin to money

Według ostatniego monitoringu Urzędu Regulacji Energetyki, do tej pory z prawa do zmiany sprzedawcy energii skorzystało w Polsce niewiele ponad 220 tys. gospodarstw domowych, z czego ponad 88 tys. dokonało jej w tym roku. Wynika z tego, że zmiany na rynku energetycznym idą w dobrym kierunku, jednak w stosunku do funkcjonujących 15 mln gospodarstw domowych, liczba ta jest nadal niewielka. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka.

Jedną z nich jest między innymi niski poziom świadomości wśród konsumentów, co do możliwości zmiany sprzedawcy energii. Odbiorcy gospodarstw domowych nie mają wpływu na dobór dystrybutora, ale w wyniku liberalizacji rynku energetycznego, od 2007 roku zyskali prawo do zmiany sprzedawcy energii. – Polscy konsumenci powinni pamiętać, że energia elektryczna jest produktem, tak samo jak chleb czy mleko i mogą ją nabyć od wybranego przez nich sprzedawcy, który oferuje najkorzystniejsze warunki umowy – mówi Krzysztof Noga – prezes zarządu DUON Marketing and Trading S.A, alternatywnego dostawcy energii i gazu.

Sama zmiana sprzedawcy nie jest skomplikowana. Procedura została ujednolicona i składa się z kilku kroków. Dodatkowo, jeśli umowa z nowym sprzedawcą zostanie zawarta poza lokalem przedsiębiorcy i jej zapisy po lekturze nie odpowiadają odbiorcy, ma on prawo do rozwiązania umowy w ciągu dziesięciu dni.

Nieczytelne rachunki

Jednak w sytuacji, kiedy konsument ma wiedzę na temat prawa do zmiany sprzedawcy i chciałby obliczyć potencjalne oszczędności z tytułu zmiany, trafia na nieprzyjazny system rozliczeń w postaci skomplikowanej faktury. Jak potwierdza Federacja Konsumentów, konsumenci zgłaszają, że treść oraz liczby dotyczące obliczeń zużytej energii na rachunkach są dla nich niezrozumiałe. Uniemożliwia to nie tylko samodzielne oszacowanie ewentualnych oszczędności, ale również weryfikację prawidłowości wyliczenia kwoty do zapłaty za zużytą energię.

 

Niektórzy sprzedawcy energii elektrycznej, mając świadomość trudności, jakie napotyka konsument, oferują pomoc w analizie rachunku, a także w doborze odpowiedniej taryfy. – Każdy, kto prześle za pomocą specjalnego elektronicznego formularza DUON fakturę za energię, może liczyć na jej szczegółową analizę. Dodatkowo dowie się, ile może zaoszczędzić w skali roku, zmieniając sprzedawcę. Uczestnicy akcji otrzymają gadżet – przenośną ładowarkę power bank – mówi Krzysztof Noga.

 

 

DUON to wiodący niezależny sprzedawca gazu ziemnego i energii elektrycznej. Jedna z najszybciej rozwijających się spółek obrotu w Polsce. Początki firmy sięgają 2000 roku, zaś obecna forma – Grupa DUON S.A. – funkcjonuje od 2012 roku, z powodzeniem zdobywając rynek sprzedaży energii i gazu.

DUON posiada własną infrastrukturę służącą dostawom gazu, pozyskiwanego zarówno z Polski, jak i zagranicy. Do ponad 400 km gazociągów Grupy jest przyłączone niemal 4000 klientów. W ramach segmentu obrotu Grupa DUON sprzedaje gaz ziemny i energię elektryczną odbiorcom końcowym na zasadzie Third Party Access.