Według tegorocznego raportu Orange Insights, 63 proc. przedstawicieli dużych firm i korporacji działających w Polsce uważa, że outsourcing pozwala budować przewagę konkurencyjną.

Rynek stale się rozwija i w kolejnych latach obserwować będziemy stopniowy wzrost zainteresowania tego typu rozwiązaniami. Wciąż jednak wielu przedsiębiorców uważa, że outsourcing przeznaczony jest dla dużych firm oraz międzynarodowych korporacji. Oczywiście, nie zawsze opłacalne będzie zlecanie na zewnątrz obsługi wewnętrznych procesów. Nie ma jednak żadnych przeszkód, aby z takiego rozwiązania skorzystały również przedsiębiorstwa z sektora MŚP, odgrywające przecież kluczową rolę w rozwoju polskiej gospodarki.

 

Firmy z sektora MŚP często obawiają się, że skala ich działalności jest zbyt mała aby mogły skorzystać z zaawansowanych rozwiązań dostępnych dla klientów korporacyjnych. W dzisiejszych realiach rynkowych nie powinny jednak mieć żadnych kompleksów. Przy tym warto rozważyć powierzenie realizacji usługi lokalnemu dostawcy – autoryzowanemu partnerowi producenta. Producenci, którzy posiadają dojrzałą, dobrze rozwiniętą sieć Partnerską mają duże możliwości dostosowania świadczonych usług do potrzeb klienta końcowego. Dzięki wykorzystaniu kompetencji lokalnego Partnera, który często dobrze zna klienta, Producent może zrealizować usługę szytą na miarę w każdej skali.

 

Autoryzowany partner otrzymuje od Producenta niezbędne szkolenia, a także wsparcie handlowe i techniczne, pakiet oprogramowania wspierającego zarówno sprzedaż, jak i utrzymanie kontraktu czy usługi wyspecjalizowanego helpdesku. Właśnie w takim modelu do rynku małych i średnich firm dociera Xerox z usługami zarządzania środowiskiem wydruku w ramach programu XPPS – Xerox Partner Print Services. Według naszych danych wdrożenie programu umożliwia redukcję wydatków na druk o nawet 30 proc. To ogromne pole do optymalizacji kosztów. Ponadto, aby w pełni zaspokoić potrzeby klienta końcowego, usługa ta może obejmować nie tylko urządzenia firmy Xerox, ale także konkurencyjne.

 

Sami klienci są coraz bardziej otwarci na model współpracy z zewnętrznym dostawcą usług IT. „Badania rynku usług IT” przeprowadzone przez BCC potwierdziły, że ponad połowa z nich korzysta z tego modelu, a więcej niż 1/3 badanych rozważa taki krok w ciągu najbliższych trzech lat.