Nawet do 40 minut[1] dziennie poświęca swojemu nałogowi palący pracownik, rocznie „puszczając z dymem” 22 dni płatnego urlopu, a jeden na czterech uzależnionych rujnuje swoje zdrowie i skraca życie o 20 lat. Dlatego coraz więcej firm decyduje się na walkę z tym nałogiem i motywuje pracowników do rzucenia palenia.

[1] szacunki Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych

Powszechnie wiadomo, że poza marnowaniem czasu, nałogowi palacze są także mniej efektywni – pod wpływem nałogu mogą mieć problemy z koncentracją, częściej chorują, co wiąże się
z problemem wyższej absencji, a także są bardziej zestresowani i mniej zdyscyplinowani. Uzależnienie od nikotyny przestało być prywatną sprawą pracowników w 2010 roku. Wtedy wprowadzono w Polsce całkowity zakaz palenia w zamkniętych obiektach. Tam, gdzie nie utworzono palarni (a nie ma takiego obowiązku), pracownicy wychodzą „na dymka” przed firmę. Dlatego coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na inwestycję we wsparcie pracowników
w walce z nałogiem.

 

Bardzo popularną formą zmotywowania do rzucenia palenia są programy antynikotynowe, które przynoszą korzyści zarówno pracodawcy jak i zatrudnionym, szczególnie jeżeli oparte są na nagradzaniu za osiągnięty efekt. Firma zyskuje realne oszczędności, ponieważ bezpowrotnie znikają przerwy na papierosa, a pracownicy dodatkową motywację w walce z coraz bardziej uciążliwym nałogiem – zazwyczaj jest to atrakcyjna nagroda, którą oferuje firma lub wybierają sami zainteresowani. Taki program wprowadziła wiosną 2014 roku firma Geoban SA., należąca do hiszpańskiej Grupy Santander, która zajmuje się kompleksowym outsourcingiem
w zakresie usług finansowych dla banków i instytucji wchodzących w skład Grupy. W ramach projektu każdemu pracownikowi, który zdecydował się na rzucenie palenia, wręczona została przedpłacona Karta Sodexo Lunch Pass, zasilana co miesiąc odpowiednią kwotą, jako nagroda
za wytrwanie w podjętej decyzji. Wprowadzeniu programu towarzyszyła również szeroko zakrojona wewnętrzna kampania informacyjna. Aby zaangażować w akcję maksymalną liczbę pracowników, wykorzystano wszystkie dostępne narzędzia komunikacji wewnętrznej
– od intranetu, przez mailingi i newslettery firmowe, po spotkania z pracownikami. Do projektu zaproszono także dietetyka, który poprowadził warsztaty promujące zdrową dietę.

 

Organizacja prozdrowotnych programów dla pracowników nie kosztuje zbyt wiele,
a zdecydowanie podnosi atrakcyjność firmy jako miejsca pracy, a także wpływa na podniesienie zaangażowania zatrudnionych.
Efekty naszego programu antynikotynowego mówią same za siebie! Do tej pory w nasz projekt zaangażowało się ponad 85% pracowników! A 30 osobom udało się całkowicie zerwać z nałogiem. Co ważne, wielu pracowników zrezygnowało
z „towarzyszenia” osobom palącym. Nagroda za rzucenie palenia w postaci Karty Lunch Pass, okazała się dobrym i prostym rozwiązaniem, które jednocześnie było atrakcyjne dla naszych pracowników i motywowało do wytrwania w postanowieniu. – powiedział
Radosław Krasowski, Human Resources Director, Geoban SA

 

Palenie to oczywiście duży problem dla firmy, z drugiej jednak strony, znacznie bardziej tragicznej w skutkach, palenie jest najzwyczajniej w świecie niezdrowe i prowadzi do licznych chorób. Jak wynika z badań, jeden na czterech palaczy skraca swoje życie o 20 lat i umiera przed 65 rokiem życia[1]. Rolą pracodawcy jest odpowiednia motywacja zatrudnionych do pracy nad sobą. Niezwykle ważna jest również edukacja, jako pomoc i wsparcie w walce z nałogiem, a także nagroda
w zasięgu ręki, która zmobilizuje do wytrwania w postanowieniu.

 

Skuteczny program antynikotynowy powinien być skoncentrowany na nagrodzie, która będzie atrakcyjna dla pracowników i stanowić będzie pożądaną alternatywę dla ich nałogu. System zachęt w postaci podarunku za zrealizowany cel i wytrwanie w nim pomaga bowiem wzmocnić wewnętrzną motywację pracownika i osiągnąć sukces – prywatny i zawodowy. Dlatego warto inwestować we wsparcie zatrudnionych i wspólnie z nimi pokonywać przeszkody, bo każdy pracodawca wie, że palenie szkodzi również firmie, a niepalący pracownik to cenny pracownik.
– mówi
Magda Wiśniewska, Ekspert ds. zarządzania efektywnością pracowników, Sodexo Benefits and Rewards Services.

 

Dzięki programom skoncentrowanym na nagradzaniu za efekty pracodawca może kształtować wśród zatrudnionych pożądane postawy. Walczyć z nałogiem nikotynowym, ograniczać absencję pracowników, wpływać na wzrost zaangażowania, czy motywację do osiągnięcia lepszych wyników sprzedaży. Warto tylko zastanowić się nad odpowiednią motywacją i konsekwentnie dążyć do osiągnięcia celu wspólnie z zespołem.

 

 

[1] Dane Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych