Dla setek tysięcy osób w Niemczech opieka domowa sprawowana przez personel z Europy Wschodniej stanowi najlepsze rozwiązanie. A jednak zdecydowana większość tych usług w dalszym ciągu świadczona jest nielegalnie. Związek PflegeAllianz e.V. angażuje się na rzecz tworzenia legalnych warunków pracy opiekunek i opiekunów.

 W ponad 300 000 prywatnych gospodarstwach domowych w Niemczech opiekę nad osobami niesamodzielnymi sprawują opiekunki i opiekunowie z Europy Wschodniej. Obok pomocy ambulatoryjnej i stacjonarnej tak zwana opieka całodobowa stała się w ostatnich latach trzecią formą opieki. W swojej ostatniej publikacji (maj 2017) Stiftung Warentest, niemiecka fundacja zajmująca się testowaniem i porównywaniem produktów, postanowiła dokładniej przyjrzeć się tej branży.

Z 266 agencji zaproszonych przez Stiftung Warentest do udziału w badaniu ankietę wypełniło 88. Spośród nich organizacja wybrała następnie 13, które poddała dokładnemu sprawdzeniu. Wyniki pokazały duży rozrzut między sprawdzanymi agencjami – w szczególności w kwestii konstrukcji i czytelności umów wszystkie za wyjątkiem jednej wykazały niedociągnięcia. Deficyty te nie tylko odbijają się negatywnie na osobach prywatnych, lecz przede wszystkim są niekorzystne dla opiekunek. Są one często wyzyskiwane, zatrudniane bez ubezpieczenia zdrowotnego, od następstw nieszczęśliwych wypadków czy na wypadek szkody. Ponadto tracą również niemałą część swoich dochodów.

Badanie Stiftung Warentest wykazało przy tym jednoznacznie: legalna praca w branży opieki domowej jest jak najbardziej możliwa.

„Badanie fundacji Stiftung Warentest wyraźnie pokazuje to, za czym opowiadamy się jako organizacja pożytku publicznego PflegeAllianz e.V. Tzw. opieka całodobowa jest niezastąpiona w niemieckim systemie opieki i istnieją na rynku poważne agencje, które świadczą znakomite usługi w tej branży” – mówi Markus Oppel, prezes zarządu PflegeAllianz e.V., komentując wyniki badania.

90 procent usług w sektorze opieki świadczonych nielegalnie

Udział usług niezarejestrowanych w sektorze opieki nad seniorami jest cały czas wysoki. Z roku na rok rośnie w Niemczech liczba osób wymagających opieki, a wraz z nią zapotrzebowanie na zagranicznych opiekunów. W związku z tym na rynku pojawia się coraz więcej agencji pośrednictwa. Wśród nich nie brakuje czarnych owiec.

Organizacja użyteczności publicznej, jaką jest Związek PflegeAllianz e.V., wraz z prawnikami z poszczególnych krajów chce się aktywniej zaangażować na rzecz praw opiekunek. Wszystkie zainteresowane osoby mogą powierzyć ekspertom PflegeAllianz sprawdzenie zapisów swoich umów i warunków pracy.

„Jako niezależny związek chcemy położyć kres nielegalnej pracy, a tym samym pozbawianiu pracowników branży opiekuńczej ich praw. Osoby sprawujące opiekę mogą niezobowiązująco i nieodpłatnie skorzystać z naszej pomocy i dowiedzieć się, czy ich stosunek pracy jest zgodny z prawem oraz czy pracodawca wypełnia swoje zobowiązania” – oferuje Markus Oppel, prezes zarządu PflegeAllianz e.V. „W przypadku nieprawidłowości w umowach będziemy wspierać pracowników w dochodzeniu ich praw, a także zgłaszać wykryte braki odpowiednim instytucjom. Leży nam na sercu nie tylko dobro osób, które wykonują tę niezwykle ważną pracę – chcemy również walczyć z negatywnym wpływem pracy na czarno na cały sektor opieki domowej.”