Sporządzenie i podpisanie aktu notarialnego to konieczność, jeżeli chcemy wejść w posiadanie jakiejkolwiek nieruchomości. Jest to w dużej mierze jedynie formalność, jednak chcąc, nie chcąc, musimy przez nią przejść. My podpowiemy, jak wspomniana procedura wygląda krok po kroku…

Krok pierwszy – wybór odpowiedniego notariusza

Wybierając notariusza, czyli osoby, której obecność jest konieczna do realizacji przejęcia nieruchomości, powinniśmy kierować się jakością oferowanych przez niego usług, dostępnością oraz ceną. Ważne, aby był osobą profesjonalną i kompetentną. Powinien w sposób jasny i prosty objaśnić, co powinniśmy po kolei robić. Istotna jest także jego dostępność, ponieważ, z wyłączeniem nielicznych sytuacji, podpisywanie aktu notarialnego odbywa się w biurze Kancelarii Notarialnej. W związku z tym weźmy pod uwagę to, gdzie się ona znajduje, tak, aby nasz dojazd nie był dla nas kłopotliwy. Cena usług może być różna, ustawa określa tylko maksymalną wysokość taksy, dlatego też warto przejrzeć oferty różnych Kancelarii w poszukiwaniu atrakcyjnych dla nas stawek.

document-428331_960_720

Krok drugi – skompletowanie dokumentów

Gdy wybraliśmy już notariusza, przed wizyta w jego biurze konieczne będzie zabranie ze sobą wszystkich niezbędnych dokumentów. Notariusz powinien poinformować nas, jakie dokumenty będą konieczne do sporządzenia aktu. Zazwyczaj są to:

  • dowód tożsamości lub paszport,
  • wypis z księgi wieczystej,
  • umowa przedwstępna zakupu nieruchomości,
  • pełnomocnictwo (jeżeli działamy w czyimś imieniu),
  • wypis z planu zagospodarowania przestrzennego,
  • zaświadczenie wydane przez bank z informacją o udzieleniu kredytu.

Krok trzeci – wizyta w biurze notariusza

Z kompletem dokumentów w teczce wybieramy się do notariusza, i co teraz? Na podstawie przedstawionych mu dokumentów, jego zadaniem jest potwierdzenie tożsamość kupującego i sprzedającego. Potem następuje odczytanie treści uprzednio sporządzonego aktu notarialnego. Powinniśmy mieć możliwość zapoznania się z jego postanowieniami przynajmniej dzień przed jego podpisaniem. Jeżeli nie mamy żadnych zastrzeżeń co do jego treści, pobierana jest opłata, po czym każda ze stron wraz z notariuszem składa na akcie własny, odręczny podpis. W tym momencie kupujący staje się właścicielem nieruchomości, procedura ulega zakończeniu, a każda ze stron wchodzi w posiadanie wypisu z aktu notarialnego.

Jak widać, procedura podpisania aktu notarialnego nie należy do najbardziej skomplikowanych. Jeśli posiadamy wszystkie niezbędne dokumenty, jest to jedynie formalność, a wybrany przez nas notariusz sprawi, że wszystko przebiegnie sprawnie i bez kłopotów.