Edyta Ciszkiewicz

Channel Sales Manager w Xerox Polska

Czy rzeczywiście znów następuje duży napływ wyrobów alternatywnych 100 proc. new – naruszających patenty do Polski?

Z tym problemem borykamy się niestety od kilku lat. Warto podkreślić, że sukcesywnie prowadzona polityka informacyjna największych producentów przynosi jednak zamierzone efekty. Według analityków IDC w 2015 roku wzrósł udział rynkowy marek OEM do ok. 50 proc. Nasz rynek szybko dojrzewa i liczymy, że w perspektywie kilku lat upodobni się Europy Zachodniej, gdzie nawet 80 proc. udziału w sprzedaży mają producenci oryginalnych materiałów.

 

Xerox stale monitoruje rynek materiałów eksploatacyjnych, aby ograniczyć dostępność podrabianych i nielegalnych wkładów. W tym celu współpracuje z władzami rządowymi na całym świecie, aby zatrzymać sprzedaż podróbek. Ostatnie działania mające na celu zapobieganie takim sytuacjom spowodowały konfiskaty tysięcy materiałów do produkcji fałszywych wkładów Xerox oraz gotowych już do sprzedaży podrobionych produktów. Imaging Supplies Coalition szacuje, że na rzecz nieautentycznych artykułów stracono około 3,5 mld dolarów w skali ogólnoświatowej.

W 2016 roku spodziewamy się dalszego stabilnego wzrostu sprzedaży oryginalnych materiałów eksploatacyjnych Xerox. Będziemy również koncentrować się na dalszych działaniach zwiększających świadomość korzyści płynących ze stosowania oryginalnych rozwiązań.

 

Czemu właśnie na polski rynek owa alternatywa ma tak łatwy dostęp (podobno niemieckie firmy zaopatrują się w te produkty u nas, bo u siebie nie mają do nich dostępu, a cena tych tuszy i tonerów jest dla nich niezwykle atrakcyjna).

 

Popularność nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych wśród polskich użytkowników i dostawców wynika nie tylko z chęci oszczędności, ale również z braku szerokiej wiedzy na temat wad takiego rozwiązania. Tańsze zamienniki nie zawsze są  tak wydajne jak produkty oryginalne i nie zawsze gwarantują wysoką jakość wydruków, a w niektórych przypadkach mogą być nawet powodem poważnej awarii sprzętu. To oznacza, że oszczędność płynąca ze stosowania takich rozwiązań może okazać się  tylko pozorna. Tylko oryginalny produkt łączy się z pewną wartością dodaną – gwarancją jakości, wsparciem technicznym ze strony producenta, jak również konkretnym i przejrzystym systemem reklamacji.

 

Warto jednak zauważyć, że w przypadku Xeroxa odsetek sprzedawanych nieoryginalnych materiałów jest niższy niż wynika to ze średniej rynkowej. Jest to efekt długofalowej strategii promocji oryginalnych materiałów eksploatacyjnych wśród partnerów biznesowych, sprzedających nasze rozwiązania.  Stosowanie oryginalnych materiałów marki Xerox zawsze jest bezpieczne dla zdrowia klienta, ponieważ tego typu materiały eksploatacyjne mają certyfikat ISO 14001. Jako producent szeroko rozumianych rozwiązań druku szczególnie dużą wagę przykładamy do ochrony środowiska naturalnego i w ramach programu Xerox Green World Alliance gwarantujemy klientom używającym oryginalne materiały eksploatacyjne marki Xerox ich bezpłatny odbiór po zużyciu i utylizację w sposób niezagrażający środowisku i zgodny z wymogami prawa lokalnego oraz unijnego.

 

Wygląda na to, że branża regeneratorów zaraz przestanie istnieć (a jej istnienie jest dużo lepsze dla producentów oem niż silna alternatywa 100 proc. new – nawet legalna) – ale to jest moje (red. Marszałek z CRN – przyp. MR) rozumowanie – bardzo proszę o państwa zdanie na ten temat.

Nadrzędnym celem Xerox jest zapewnienie swoim Klientom dostępu do produktów i usług najwyższej jakości.

Podobnie jak inni producenci sprzętu drukującego stoimy na stanowisku, że tylko oryginalne materiały eksploatacyjne są w stanie zapewnić użytkownikowi urządządzenia najwyższą jakość druku i komfort pracy.

Dlatego też nadal będziemy prowadzili intensywne działania promocyjne, prawne i co bardzo ważne edukacyjne. Zamierzamy działać dwutorowo, zarówno wśród Partnerów Handlowych jak i użytkowników urządzeń, zapewniając im dostęp do atrakcyjnych cen materiałów OEM oraz szeroką wiedzę na temat ryzyka, które może ze sobą nieść sprzedaż czy użytkowanie produktów nieoryginalnych.

Jednym z przykładów takich działań jest współpraca w BLI Laboratory w Stanach Zjednoczonych, które wykonuje niezależne testy porównawcze materiałów OEM i kompatybilnych, oraz późniejsza publikacja wyników tych testów. We wszystkich dotychczas wykonanych na nasze zlecenie ekspertyzach wykazano bezapelacyjną wyższość produktów oryginalnych nad produktami alternatywnymi, o materiałach regenerowanych nie wspominając.