Dzięki Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego kolejni Polacy znaleźli się w elitarnym, międzynarodowym gronie 35 uczestników programu stypendialnego, organizowanego przez Edmund A. Walsh School of Foreign Service Uniwersytetu Georgetown
w Waszyngtonie.

Georgetown Leadership Seminar, to program renomowanych wykładów i warsztatów,
w których każdego roku uczestniczy jedynie 35 osób z całego świata. Wśród absolwentów stypendium znajdują się członkowie rządów, parlamentarzyści, liderzy biznesu oraz organizacji pozarządowych. Seminarium odbędzie się pod koniec października br.
w Waszyngtonie. To niezwykle cenne doświadczenie dla wąskiego grona stypendystów oraz doskonała okazja do spotkania i rozmowy z liderami politycznymi w skali międzynarodowej.

Jestem po rozmowach z uczestnikami stypendium z poprzednich lat. Dla wszystkich było to unikalne doświadczenie, które zostawia niezapomniany ślad. Amerykanie określają to frazą „life changing experience”. Georgetown University jest jedną z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie. Dzięki Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego mam możliwość wzięcia udziału w naprawdę elitarnym kursie z zakresu przywództwa. – mówi Błażej Moder, tegoroczny stypendysta.

Absolwentami Georgetown University, w którym wykładał Jan Karski, są wybitni politycy jak prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton, prezydent Litwy Dalia Grybauskaite, król Hiszpanii Filip VI czy były premier Portugalii i prezydent Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso. Jak podkreśla Ewa Junczyk-Ziomecka, prezes Fundacji Edukacyjnej im. Jana Karskiego, stypendium umożliwia poznanie i nawiązanie współpracy z liderami z innych krajów, którzy chcą aby świat był lepszym miejscem do życia. – Dlatego bez wahania zaangażowaliśmy się w ten projekt. Staramy się krzewić uniwersalne wartości reprezentowane przez Jana Karskiego, wspierając młodych polskich liderów, dla których Karski jest wzorem do naśladowania – dodaje Junczyk-Ziomecka.

Jednym z wybranych przez Fundację stypendystów jest dr Agnieszka Bieńczyk-Missala. Od 2006 roku wykłada w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi również badania, w których skupia się nad zagadnieniami naruszeń praw człowieka i prawa wojennego oraz pomocy humanitarnej. Udział
w stypendium jest dla niej szczególnie ważny, bo jak przyznaje, w dobie współczesnych międzynarodowych wyzwań i zagrożeń, spotkania z osobami pochodzącymi z różnych państw, kultur i sfer aktywności nabierają szczególnego znaczenia. – Poprzez wymianę doświadczeń i wspólny udział w takim seminarium możemy spojrzeć na wiele problemów
z o wiele szerszej perspektywy, a w efekcie skuteczniej je rozwiązywać.
– dodaje Agnieszka Bieńczyk-Missala. Drugi stypendysta Błażej Moder jest człowiekiem zaangażowanym
w działalność na rzecz społeczności łódzkiej. Działacz samorządowy związany z Fundacją Forum Obywatelskiego Rozwoju. Jako Dyrektor EC-1 nadzoruje budowę i funkcjonowanie Narodowego Centrum Kultury Filmowej, Centrum Nauki i Techniki, Planetarium oraz Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej w Łodzi.

karski

Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego od 2011 roku niezmiennie upowszechniana wartości uosabiane przez Jana Karskiego: odwagę, odpowiedzialność, poszanowanie godności człowieka oraz dialog międzykulturowy. W ramach ogólnopolskich kampanii edukacyjnych przekonuje, szczególnie młodzież, że warto żyć zgodnie z najwyższymi standardami służby publicznej w oparciu o wzajemną tolerancję. 

Osoby kontaktowe:

Monika Nowak, koordynatorka projektu – 516 893 695,

Ewa Junczyk-Ziomecka, Prezes Fundacji – 22 629 22 59