Zbiór norm ISO 37120: 2014 zawiera 100 wskaźników według których można oceniać standardy funkcjonowania miast. Obejmuje takie obszary jak bezpieczeństwo, finanse, gospodarka, warunki mieszkaniowe, planowanie przestrzenne, energia, transport, zdrowie, ochrona przeciwpożarowa czy rekreacja. Wskaźniki oceny dzielą się na obowiązkowe (46) i dobrowolne (54). Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna nie określiła wartości minimalnych, jakie powinny osiągnąć miasta. Uzyskane wartości będą służyły do porównywania aglomeracji między sobą.