Pomóż nam znaleźć „Człowieka bez barier 2016”!


Razem wybierzmy osobę z niepełnosprawnością, która jest aktywna, bezinteresownie pomaga innym, a jej życie społeczne lub zawodowe oraz sposób radzenia sobie z niepełnosprawnością mogą stać się wzorem do naśladowania dla innych. Na zgłoszenia kandydatów do konkursu „Człowiek bez barier 2016” czekamy do 24 października 2016 roku.

 

Konkurs „Człowiek bez barier” jest organizowany już po raz 14. przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Jego celem jest promocja osób z niepełnosprawnością, których społeczna aktywność, zaangażowanie i postawa są dla innych przykładem i źródłem motywacji do przełamywania barier w życiu codziennym. Nowością w tym roku będzie wybór osoby
z niepełnosprawnością, aktywnie działającej w sieci. Wybierając „Osobowość internetową” chcemy nagrodzić blogera, vlogera, kogoś kto prowadzi ciekawy serwis, bądź stworzył aplikację, ułatwiającą życie osobom z niepełnosprawnością.

 

W trzynastu dotychczasowych konkursach nagrodzono 72 osoby. „Człowiekiem bez barier 2015” została Agnieszka Bal. Kobieta, która ma mózgowe porażenie dziecięce, porusza się na wózku inwalidzkim, a do komunikacji używa dużej tablicy z literami. Mimo to jest niezwykle aktywna i zaangażowana społecznie, działa na rzecz podnoszenia świadomości społecznej dotyczącej osób korzystających ze wspomagających i alternatywnych metod komunikacji. Poza tym jest radną Młodzieżowej Rady Żoliborza, wiceprezesem Stowarzyszenia na rzecz Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Osób Niepełnosprawnych „Ożarowska” oraz członkiem Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się „Mówić bez Słów”.

 

Nagrodę specjalną w Konkursie „Człowiek bez barier 2015“ otrzymała piosenkarka Monika Kuszyńska.

 

Organizator Konkursu dokonuje weryfikacji nadesłanych zgłoszeń pod kątem spełnienia kryteriów formalnych, a następnie wyłania 15 Kandydatów, którzy zostaną zaprezentowani Kapitule Konkursu. Na wyłonionych przez organizatora Kandydatów głosować mogą także użytkownicy portalu www.niepelnosprawni.pl – najlepszy z nich otrzyma Nagrodę Publiczności. Tegorocznych laureatów poznamy podczas uroczystej gali 2 grudnia 2016 roku.

 

Zgłoszenie kandydata do Konkursu „Człowiek bez barier 2016” jest okazją do odkrycia nieprzeciętnych osób i opowiedzenia o nich światu. Kandydata do konkursu może zgłosić każdy. Zgłoszenia można przesłać pisemnie na adres: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, ul. Andersa 13; 00-159 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs Człowiek bez barier 2016”,
lub mailem na adres: czlowiekbb@integracja.org, umieszczając w temacie tekst: Konkurs „Człowiek bez barier 2016”. Formularz dostępny jest na stronie internetowej: www.niepelnosprawni.pl/czlowiekbezbarier. Tam też znajduje się regulamin konkursu.

 

Wszelkie dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 22 530 65 70 lub  mailowo: czlowiekbb@integracja.org.

 

[contact-form to=’dorota.biekowicz@integracja.org’][contact-field label=’Name’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Website’ type=’url’/][contact-field label=’Komentarz’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]

 

**

Integracja od ponad 20 lat działa na rzecz wyrównywania społecznych szans osób z niepełnosprawnościami, kształtowania świadomości obywatelskiej oraz integracji społecznej. Od 1994 r. wydaje magazyn „Integracja”, od 1997 r. produkuje program telewizyjny, od 2003 r. prowadzi portal www.niepelnosprawni.pl i od dwóch lat www.sprawniwpracy.pl  Jest organizatorem wielu kampanii społecznych, m.in. „Nie chcę być strażakiem”, „Płytka wyobraźnia to kalectwo”, „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu”, „Dlaczego traktujesz nas inaczej”.