W Poznaniu powstaje narzędzie, które ma pomóc początkującym przedsiębiorcom wyjść z ofertą do potencjalnych klientów. Narzędziem tym będzie portal marketingowy, umożliwiający szybkie przyswajanie praktycznej wiedzy marketingowej oraz zarządzanie projektem marketingowym, począwszy od ustalenia strategii marketingowej przez specjalny generator.

Moduły platformy to:

  • Kreator umów marketingowych, który po zakończeniu prac nad przedmiotem zamówienia wygeneruje gotowy wzór umowy marketingowej między zleceniodawcą a zleceniobiorcą;
  • Miejsce Pracy Zdalnej, czyli chmura, w której współpracownicy będą mogli udostępniać sobie różne pliki, równolegle na nich pracować ;
  • Moduł Zarządzanie Projektem Marketingowym ułatwia organizację projektu – pomaga ustalić deadline’y, dopilnować terminów i rozłożyć całość w czasie;
  • Moduł Aukcje Spadających Ofert to moduł pozwalający na elastyczność cenową;
  • Moduł Ekspercki, dla którego wiedza marketingowa nie jest żadną tajemnicą, udostępni użytkownikom dokładnie te informacje, których poszukują;
  • E-learning marketingowy to porady dotyczące wygenerowanej strategii i niezgodności w niej wykrytych;
  • Responsywny interfejs umożliwi korzystanie z Cocreate na różnych urządzeniach mobilnych.

Cocreate Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu realizuje projekt pn. „Wdrożenie intuicyjnej e-usługi marketingu interaktywnego.” W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1. (Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej).

info o współfinansowaniu UE