Nagroda od szefa motywuje szczególnie, gdy pracownik może liczyć na systematyczne docenianie efektów jego pracy. Dlatego pracodawcy wraz ze zmieniającymi się oczekiwaniami kolejnych zatrudnianych pokoleń, zmieniają swoje podejście, nagradzając już nie tylko od święta. W ubiegłym roku, w ramach specjalnych budżetów, firmy przeznaczyły na ten cel średnio 11 216 zł.


W uznaniu zasług…
Jak pokazują wyniki najnowszego badania Sodexo Benefits and Rewards Services „Drogowskaz Motywacyjny 2017”, już ponad 1/3 firm nagradza pracowników za określony wysiłek włożony
w konkretne działania oraz za osiągnięcie postawionego celu. 84% pracodawców docenia swoich ludzi za wyniki pracy, a 29% za udział w projektach.
Wzmacnianie zaangażowania pracowników ma więc miejsce nie tylko przy okazji świąt kalendarzowych czy branżowych. Co więcej, odnosi się nie tylko do efektu końcowego realizowanych zadań, ale także do poszczególnych etapów. Przedsiębiorcy znajdują więc czas i środki na docenianie oraz wyróżnianie, zarówno tych, którym udaje się osiągnąć zamierzone cele i zrealizować plany, jak
i tych którzy tylko w nich współuczestniczą.

– Pracodawcy wciąż szukają nowych sposobów podnoszenia zaangażowania pracowników, zwłaszcza coraz liczniejszego na rynku pracy pokolenia Y. Millenialsi chcą szybko widzieć efekty swojej pracy a od przełożonych oczekują nie tylko bieżącego wyznaczania celów i regularnych informacji zwrotnych, ale i systematycznego doceniania wyników. Brak wizji nagrody za realizację zadań szybko ich demotywuje, dlatego już podczas rozmów rekrutacyjnych warto przedstawiać im przejrzysty system nagradzania. Dotyczy to większości pracowników, którzy oczekują docenienia dobrze wykonanej pracy, bo dzięki temu mają poczucie, że to co robią ma znaczenie. – mówi Magdalena Słomczewska-Klimiuk, Kierownik Marketingu, Sodexo Benefits and Rewards Services.

…i w ramach zachęcenia do zmiany
Nagradzanie nie tylko przy okazji świąt ma również zachęcić pracowników do zmian postaw. 16% przedsiębiorców nagradza za brak absencji, 11% za brak spóźnień, a 5% za niepalenie. Tego rodzaju gratyfikację wykorzystują przede wszystkim firmy z kapitałem zagranicznym. Jednak nagroda w tym przypadku to finał procesu, w który angażuje się pracodawca. Modyfikacja postaw wymaga dużej motywacji wewnętrznej i samoświadomości, dlatego pracodawcy realizują szkolenia i korzystają
z rozwiązań pomagających w indywidualnym wyznaczaniu celów i sprawnym zarządzaniu wynikami takich jak Sodexo Effect.

Nagradzanie za efekty i osiąganie celów to jeden z trendów, które obok umożliwiania pracownikom samodzielnego wyboru świadczeń i myślenia o dodatkach pozapłacowych w kategorii inwestycji, a nie wydatków, wskazują w jakim kierunku powinna podążać motywacja pracowników, aby zwiększać
i lojalność, motywację i efektywność pracy, a także budować pozytywny wizerunek pracodawcy.