Pracownicy Friedhelm Loh Group okazują serce dla ludzi w potrzebie – w 2017 roku w ramach tradycyjnej zbiórki zebrali wspólnie z właścicielem, prof. Friedhelmem Lohem, aż 200 000 euro. Kwota zostanie przekazana placówkom socjalnym w miejscowościach, w których zlokalizowane są firmy należące do grupy, a także na cele projektu prowadzonego przez organizację Vision Hope w Jemenie.

Odpowiedzialność, zaangażowanie i tolerancja to kluczowe wartości, którymi kieruje się Friedhelm Loh Group. Najlepszym tego świadectwem jest coroczna zbiórka, dzięki której pracownicy i kadra kierownicza mogą dać potrzebującym trochę nadziei. W roku 2017 zebrano 200 000 euro, które zostaną przekazane 13 placówkom socjalnym na całym świecie, w tym placówkom z Hesji, w której znajduje się siedziba grupy.

„To, że jesteśmy wspólnotą przedsiębiorstw, która potrafi zaangażować się społecznie, podnosi na duchu” – tak prof. Loh podziękował swoim pracownikom za udział w zbiórce i wzorowe postępowanie. Postawa pracowników stała się dla niego motywacją, aby zebraną przez nich kwotę – ponad 93 000 euro – zwiększyć do 200 000 euro. Suma ta została przekazana organizacjom pożytku publicznego znajdującym się w regionie wokół Haiger w środkowej Hesji, a także w pobliżu innych lokalizacji Friedhelm Loh Group w Niemczech. Ponadto pomyślano o działalności organizacji Vision Hope International e.V. w Jemenie.

Silny partner dla osób niepełnosprawnych

Część corocznej zbiórki przekazano Diakonische Werk an der Dill – placówce charytatywnej, która świadczy pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych. „Nasza działalność skupia się głównie na doradztwie rodzinnym i socjalnym, kwestiach związanych z chorobami psychicznymi, uzależnieniami, niepełnosprawnością, a także uchodźctwem oraz migracją” – wyjaśnia szef instytucji, Karl Müßener. Dzięki darowiznom organizacja może działać prężnie i skutecznie. „Friedhelm Loh Group wspiera nas w tym, abyśmy również w przyszłości mogli służyć pomocą potrzebującym. Jesteśmy za to ogromnie wdzięczni” – kontynuuje Müßener.

Perspektywa dla młodzieży i rodzin

Część kwoty trafiła do miasta Gera, w którym mieści się siostrzana firma Stahlo. Beneficjentem jest organizacja Jumpers e.V., która angażuje się na rzecz pomocy dzieciom, młodzieży i rodzinom. Pięć razy w tygodniu w godzinach popołudniowych centrum oferuje rozmaite formy spędzenia wolnego czasu – korepetycje, warsztaty muzyczne, taneczne i teatralne, a także zajęcia sportowe. Ponadto oferta obejmuje doradztwo oraz wsparcie dla rodzin. „Cieszymy się, że dzięki pomocy Friedhelm Loh Group możemy poszerzyć naszą ofertę dla dzieci, młodzieży i rodzin” – mówi Thorsten Riewesell, przewodniczący Jumpers.

Pomoc humanitarna dla dzieci

Republika Jemenu należy do najbiedniejszych krajów na świecie. Ludność, narażona na wojnę domową, wypędzenia i klęskę głodu, potrzebuje pilnej pomocy humanitarnej. Friedhelm Loh Group w swojej corocznej zbiórce uwzględniła działalność Vision Hope International e.V. w Jemenie. Organizacja prowadzi tam projekty związane z pozyskiwaniem czystej wody i walką z niedożywieniem. „Od 2002 roku przeprowadziłem z Vision Hope wiele projektów mających na celu rozwiązanie problemu biedy. To, że nasza praca w ostatnich latach natężyła się, sprawia mi wielką radość i jednocześnie budzi wdzięczność” – stwierdza Matthias Leibbrand, założyciel i prezes Vision Hope.

Zebrane przez Friedhelm Loh Group pieniądze zostały przeznaczone na dom dziecka w miejscowości Hadżdża. Po załamaniu się struktur państwowych, placówka ta mogła dalej funkcjonować. Teraz 80 dzieci znowu ma dom. „Przynoszenie nadziei w sytuacjach bez wyjścia i doświadczenie wdzięczności ze strony potrzebujących napełnia wdzięcznością i nadzieją także nas – pomagających” – kontynuuje Leibbrand, dziękując za darowiznę.

Począwszy od 1961 roku, kiedy to założono Rittal – największą firmę Friedhelm Loh Group – prof. Friedhelm Loh i jego pracownicy zbierają fundusze na placówki socjalne i projekty charytatywne. Do dzisiaj zebrano i podarowano już w sumie ponad 5 milionów euro. „Jako największy pracodawca w regionie i przedsiębiorstwo globalne jesteśmy odpowiedzialni za otoczenie, w którym żyjemy. Trzeba mieć do tego odwagę i działać tam, gdzie pomoc jest najpotrzebniejsza” – mówi prof. Loh.