85 wolontariuszy UPS Polska wzięło udział w globalnej kampanii „2 miliony drzew UPS”

 

WARSZAWA / POWSIN, 26 maja 2014: W ostatni weekend 24 maja, 85 pracowników – wolontariuszy UPS Polska zaangażowało się społecznie na rzecz ochrony przyrody i posadziło łącznie 300 krzewów oraz 50 drzew na terenie Ogrodu Botanicznego w Powsinie. Pomysł ten został zrealizowany we współpracy z Fundacją Alter Eko, jako część globalnej kampanii „2 miliony drzew UPS”, która została zapoczątkowana w roku ubiegłym.

 

 

W ubiegłym roku UPS w ramach swoich akcji wolontariackich posadził na całym świecie ponad 1,3 mln drzew. Firma zadeklarowała, że wolontariusze we współpracy z poszczególnymi fundacjami oraz organizacjami pozarządowymi (NGO), posadzą do końca 2014 roku kolejny milion drzew. Kampania „2 miliony drzew UPS” realizowana jest na pięciu kontynentach, w krajach, w których UPS prowadzi swoją działalność, w tym także w Polsce.

 

Podczas spotkania w Powsinie posadzono łącznie 300 krzewów oraz 50 drzew. Wolontariusze UPS pomogli pracownikom Ogrodu Botanicznego, wykonując także prace porządkowe na ternie ogrodu.

 

– Sadzenie drzew czy też realizacja prac związanych z zalesianiem jest strategicznym punktem naszego programu w zakresie ochrony środowiskamówi Magdalena Blechoska, dyrektor personalna UPS Polska. – Szczególnie bardzo cieszy wrażliwość i chęć pomocy ze strony pracowników UPS w Polsce, których zaangażowanie na lokalnym polu ma istotny wpływ w powodzenie tej globalnej inicjatywny dodajeMagdalena Blechoska.

 

Wolontariat pracowniczy w UPS cieszy się nieprzerwanie rosnącą popularnością wśród pracowników UPS Polska. Z roku na rok coraz chętniej angażują się oni w działalność społeczną. W roku 2013 pracownicy UPS Polska oraz ich bliscy (łącznie 854 osoby) przepracowali społecznie rekordową liczbę 4.568 godzin. Co ważne, oprócz aspektów dotyczących ochrony przyrody angażowali się oni także w pomoc bankom żywności, lokalnym domom dziecka czy dzieciom niepełnosprawnym.

 

 

 

2 miliony drzew….

 

…pozwala wchłonąć 78 tys. ton CO2 w ciągu pierwszych 10 lat życia, pomagając utrzymać naszą atmosferę w lepszym stanie[1],

…pozwala wchłonąć taką wielkość CO2 w ciągu pierwszych 10 lat życia, która równoważy negatywny wpływ ponad 16 tys. samochodów osobowych w jednym roku[2],

… może dostarczyć tlenu dla 8 milionów ludzi każdego dnia[3],

…wpływa na poprawę życia ponad 2000 rolników i ich rodzin poprzez zapewnienie zrównoważonych zasobów, które mogą być wykorzystane w odniesieniu do żywności i pracy[4].

 

 

 

Fundacja Alter Eko powstała by propagować zrównoważony rozwój oraz działania twórcze na styku ekologii, kultury i sztuk wizualnych. Jednym z głównych zadań Fundacji jest podejmowanie inicjatyw podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa oraz realizacja kompleksowych zielonych programów dla biznesu. Fundacja jest autorem wielu projektów ekologicznych, w tym zielonych eventów i akcji ekomotywacyjnych, szkolnych lekcji przyrodniczych, warsztatów dziecięcych i rodzinnych, a także szkoleń celowych i programów doradczych.

 

UPS (NYSE: UPS) jest globalnym liderem w dziedzinie logistyki, oferującym szeroką gamę rozwiązań w zakresie transportu przesyłek i towarów, co obejmuje innowacyjne opcje doręczania przesyłek dla globalnego rynku konsumenckiego, ułatwień w handlu międzynarodowym oraz wykorzystania nowoczesnej technologii do wydajniejszego zarządzania w świecie biznesu. UPS, z siedzibą w Atlancie (USA), świadczy usługi w ponad 220 krajach i terytoriach na całym świecie. Więcej informacji o firmie znaleźć można na stronie www.UPS.com, natomiast blog korporacyjny znajduje się pod adresem blog.ups.com. Aktualne informacje o UPS dostępne są pod adresem pressroom.ups.com/RSS.

 

 

 

 

[1] Epa.gov

[2] Epa.gov

[3] Arborday.org

[4] Earthday.org

 

WPR_4811 zdjęcie zdjęcie22 Million Tree Infographic 2014 Final