Wizja nagrody za wysiłek włożony w konkretne działania przynosi rezultaty – zwiększa zaangażowanie i pomaga kształtować określone postawy. Ale nagroda powinna być atrakcyjna – musi dawać poczucie satysfakcji i zadowolenia.

Niewielu ludzi jest w stanie motywować się samodzielnie. Większość z nas prędzej czy później traci zarówno zaangażowanie jak i motywację, tak kluczowe dla pracodawców w ramach podnoszenia efektywności ich biznesu. I to właśnie dlatego współczesne firmy stale zadają sobie pytanie – czy istnieje skuteczny sposób na to, by pracownikom chciało się chcieć?
Jak pokazują badania firmy Deloitte zaangażowanie pracowników to obecnie największe wyzwanie rynku pracy. W ostatnim czasie aż 89 proc. ankietowanych firm zmieniło procesy zarządzania efektywnością lub ma zamiar je zmienić w najbliższym czasie. Oceny, rankingi pracowników nie zachęcają, a wręcz osłabiają zaangażowanie, zwłaszcza pracowników z pokolenia Y, którzy oczekują wyznaczenia konkretnych celów, regularnych informacji zwrotnych i wsparcia manedżerów.
Dlatego firmy poszukują innowacyjnych sposobów, dzięki którym mają szanse podnieść poziom zaangażowania pracowników w powierzone obowiązki. Jednym z nich są nagrody za określony wysiłek włożony w konkretne działanie.

Za co nagradzać
Cel nagrody to motywowanie i dowartościowywanie pracownika. Ale szczególnie istotny jest jej wpływ na zachowania, postawy i efektowność zatrudnionych. System nagradzania ma motywować do realizacji priorytetów firm. Jeżeli w danym roku najważniejsza jest sprzedaż, to nagradzanie powinno być ukierunkowane na jej wzrost. Jeżeli priorytetem jest jakość, to system powinien ją nagradzać.

– Mówiąc o efektywnej pracy musimy pamiętać, że za zaangażowanymi pracownikami zawsze stoją pracodawcy, którzy rozumieją znaczenie motywacji dla rozwoju własnego biznesu. Budując pakiet motywacyjny warto powiązać świadczenia z takimi parametrami jak np. procent wykonania planu sprzedaży, dbałość o jakość produktów czy wprowadzane innowacje. Można to także powiązać
z rozwiązaniami, które pomogą wyeliminować problemy z którymi boryka się firma np. nadmierna absencja chorobowa, duża rotacja pracowników czy brak dbałości o bezpieczeństwo pracy. Najskuteczniejsze są wówczas długofalowe programy efektywnościowe – powiedziała Magdalena Słomczewska – Klimiuk, Kierownik Kategorii Motywacja Pracowników, Sodexo Benefits and Rewards Services.

Jeśli firma chce zmniejszyć wypadkowość przy pracy może poprzez premiowanie określonych zachowań skłonić pracowników do przestrzegania zasad BHP. Natomiast gdy zależy jej na utrzymaniu niskiej rotacji kadr, rozwiązaniem jest premiowanie za przepracowanie określonego czasu pracy. Trudności ze znalezieniem kandydatów o istotnych kompetencjach coraz częściej skłaniają przedsiębiorstwa także do nagradzania pracowników za ich zaangażowanie w wewnętrzny system poleceń rekrutacyjnych. Ponadto firmy chętnie uczestniczą w akcjach związanych z dbaniem o zdrowie swoich pracowników, a co za tym idzie zmniejszeniem zachorowalności i ograniczeniem absencji, nagradzając pracowników np. za dojazd do pracy rowerem, albo za wizyty na siłowni.
Zatrudniony będzie skłonny do dodatkowego wysiłku, jeżeli wie, iż jego osiągnięcia będą mierzone, oceniane i odpowiednio wynagradzane.

Jak nagradzać
Nowoczesne technologie sprawiają, że przejrzyste wyznaczanie celów i sprawne zarządzanie wynikami jest prostsze niż kiedykolwiek przedtem. Dzięki takim rozwiązaniom online jak np. platforma Sodexo Effect każdy pracownik ma stały dostęp do spersonalizowanego konta, na którym zbiera punkty za określone wyniki, działania czy zachowania i za które, ze specjalnie przygotowanego katalogu, może sam wybrać nagrodę i wymienić na nią zgromadzone punkty. Platforma ma rozbudowany moduł komunikacyjny, który pozwala na bieżąco informować pracowników o ich postępach. Do programu można również włączyć nowoczesne i atrakcyjne elementy motywacyjne podnoszące zaangażowanie jak np. gry czy quizy.
Warto pamiętać, że nagroda za zrealizowanie określonego celu i za wysiłek daje pracownikowi poczucie satysfakcji i zadowolenia, a co za tym idzie wpływa na jego aktywność i efektywność. Ważne, by spełniała oczekiwania wyróżnionej osoby, a to najlepiej zagwarantować umożliwiając samodzielny wybór gratyfikacji.