W niemieckim Ludwigsburgu, 29 września br. zakończyła się dwunasta edycja Productivity Congress FIT,  realizowana pod hasłem „Inteligentna fabryka w praktyce”. W spotkaniu uczestniczyli najwięksi światowi producenci z różnych sektorów przemysłu, którzy dyskutowali na kluczowe tematy związane z optymalizacją procesów produkcyjnych. Organizatorem kongresu był Forcam, międzynarodowy lider w zakresie MES, który działa również na rynku polskim.

Tegoroczny kongres poświęcony był przede wszystkim zagadnieniom takim jak: konkurencyjność w nowoczesnym przemyśle, większa wydajność zasobów oraz procesów, a także zagwarantowanie stabilnego zatrudnienia pracownikom i tworzenie nowych miejsc pracy. W spotkaniu wzięło udział ponad 200 uczestników.

FORCAM, gospodarz spotkania, zaprosił jako ekspertów osoby zarządzające  inteligentnymi fabrykami na całym świecie. Byli to m.in. przedstawiciele takich koncernów jak: BorgWarner, Buehler AG, Grammer AG, MANN + HUMMEL, National Oilwell Varco (USA) i firmy konsultingowej CSC, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie tworzenia Przemysłu 4.0. Ponadto, renomowani eksperci ze środowisk akademickich omówili najnowsze strategie i technologiczne podejście do realizacji globalnej idei przemysłu 4.0 w produkcji.

Wszyscy przemawiający podczas kongresu FIT, zgodzili się z stanowiskiem prezentowanym przez prof. Dietmara Kiliana z Innsbruck University: cyfrowa transformacja zakładu produkcyjnego zależna jest od dwóch czynników. Pierwszym z nich jest  zmiana nastawienia. Projekt skazany jest na porażkę, kiedy kierownictwo nie informuje o swoich działaniach i wprowadzanych zmianach (podejście odgórne). Jeśli operatorzy i kierownicy niższego szczebla nie są zaangażowani w optymalizację produkcji. Drugim czynnikiem, rekomendowanym przez wszystkich jest  budowanie struktury inteligentnych fabryk zgodnie z zasadą Step by Step. Oznacza to, iż wdrożenie nowoczesnych systemów MES, monitorujących procesy produkcji najlepiej rozpocząć od implementacji w jednym zakładzie i na podstawie otrzymanych wyników i zebranych doświadczeń wprowadzać kolejne rollouty na skalę globalną – uwzględniając różne kraje, strefy czasowe, języki i potrzeby.

Productivity Congress FIT organizowany był już po raz dwunasty. Jego tegoroczną koncepcję można określić jednym zdaniem: globalne zakłady dzielą się swoim doświadczeniem z zastosowania technologii Inteligentnej Fabryki.

Firma Forcam, która działa prężnie również na naszym rynku, planuje aby podobny kongres został zorganizowany w Polsce już w najbliższych dwóch latach, dzięki czemu także polscy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z doświadczenia gigantów światowej produkcji.

Franz Gruber, CEO firmy Forcam złożył podziękowania wszystkim uczestnikom, prelegentom i partnerom obecnym w Ludwigsburgu i podsumował spotkanie mówiąc: Międzynarodowe koncerny pokazały nam jak duża jest różnica pomiędzy produkcją opartą o monitorowanie procesów w czasie rzeczywistym, a tradycyjnym podejściem do zarządzania. Idea Przemysłu 4.0 promowana i praktykowana przez FORCAM,  zapewnia konkurencyjność firmom zabezpieczając  miejsca pracy w Niemczech i Europie.

 

Kontakt:

Forcam Poland

Tomasz Lebitko

tel. 502 489 853

e-mail: tomasz.lebitko@forcam.com

 

Lucky Monday

PR&Events

Anna Wrzesińska

PR Coordinator

tel. 691 769 463

e-mail: awrzesinska@luckymonday.pl