W pierwszych dniach maja startuje nabór do akcji EASY Plecaki do serca. Do kampanii zaproszone zostały gimnazja i szkoły podstawowe z całej Polski. Celem kampanii jest zbiórka plecaków i przekazanie ich dzieciom w trudnej sytuacji materialnej lub społecznej. Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie  na stronie www.plecakiodserca.pl.

Akcja  stanowi połączenie kampanii społecznej i edukacyjnej oraz konkursu międzyszkolnego.

Przekaż plecak dla dzieci w potrzebie

EASY Plecaki od serca to kampania zachęcająca młodzież do niesienia pomocy potrzebującym koleżankom i kolegom poprzez przekazanie na ich cel nowych lub używanych plecaków, które niejednokrotnie zalegają w szafach i są postrzegane przez uczniów jako niepotrzebne. Oddanie plecaka jest dla uczestnika miłym gestem, a dla obdarowanego szansą na łatwiejszy dostęp do edukacji. Młodzież uczy się empatii oraz podejmowania decyzji z myślą o innych.

Pomoc kierowana jest do uczniów, którzy ze względu na trudną sytuację materialną lub społeczną potrzebują wsparcia w kompletowaniu wyprawki. Zebrane plecaki przekazane zostaną do potrzebujących za pośrednictwem partnera społecznego kampanii.

Przekonaj się do wolontariatu

Akcja jest doskonałą okazją do zaszczepienia wśród uczniów idei niesienia pomocy – zachęcenia do wolontariatu. Kampania ma na celu rozwinięcie szacunku do własności, dbałości o rzeczy codziennego użytku oraz uświadamianie, że wartość przedmiotu może znacznie różnić się w zależności od perspektywy użytkownika.

W ramach akcji udostępnione zostaną materiały edukacyjne, które posłużyć mogą jako baza do lekcji na temat wolontariatu i działania organizacji charytatywnych.

EASY Plecaki od serca

Konkurs dla szkół z nagrodami gwarantowanymi

Projekt EASY Plecaki od serca to również forma konkursu zachęcającego zarówno pedagogów jak i uczniów do pomagania innym i zdobywania punktów w imieniu szkoły. Wszystkie szkoły po spełnieniu podstawowych warunków otrzymują nagrody gwarantowane, a na uczestników, którzy znajdą się w czołówce rankingu czekają atrakcyjne i praktyczne nagrody finałowe. Wśród nich znalazły się między innymi stół do tenisa stołowego, zestawy akcesoriów sportowych oraz produkty szkolne i biurowe.

Zapraszamy do udziału w kampanii!

Zgłoszenia do kampanii dokonać można poprzez formularz na stronie www.plecakiodserca.pl. Zapisy ruszają na początku maja, a kampania trwać będzie do połowy września. Szacowany zasięg kampanii to 200 szkół na terenie całego kraju. Akcji towarzyszyć będzie kampania promocyjna w mediach ogólnopolskich oraz lokalnych, jak również komunikacja z młodzieżą poprzez media społecznościowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają bezpłatny pakiet materiałów promocyjnych: plakaty informujące o akcji, ulotki dla uczniów oraz przypinki dla wolontariuszy.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu: katarzyna.zajchowska@plecakiodserca.pl

EASY Plecaki od serca