Polski rynek usług biznesowych charakteryzuje się dużą różnorodnością. Firmy oferują szeroki wachlarz procesów, a sam sektor postrzegany jest jako jedna z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi polskiej gospodarki. Według danych ABSL, największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej organizacji, która zrzesza firmy z sektora usług biznesowych, zatrudnia on w całej Polsce już ponad 150 tys. pracowników w ponad 530 centrach z kapitałem zagranicznym. Do 2020 roku w sektorze ma pracować nawet 250 tys. osób.

Znacząca jest również skala inwestycji, które podejmowane są na rodzimym rynku. W latach 2004 – 2014 firmy obsługiwane przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych podjęły decyzje o realizacji aż 500 nowych projektów inwestycyjnych. Na rozwoju rynku zyskały również polskie miasta, które chętnie wspomagają polskich i zagranicznych inwestorów – szczególnie Kraków, Wrocław, Warszawa, Łódź, Trójmiasto, czy Katowice.

Biorąc pod uwagę cały rynek, najprężniej rozwijają się firmy świadczące usługi na rzecz przedstawicieli sektora usług finansowych, technologii i komunikacji oraz producentów towarów przemysłowych. Według raportu „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2015” to właśnie przedsiębiorstwa z tych branż są najczęściej obsługiwane przez zlokalizowane w Polsce centra usług. Ma to związek z dużym zapotrzebowaniem na obsługę wielu zróżnicowanych procesów – od finansowo – księgowych przez wsparcie HR, aż po zarządzanie zasobami intelektualnymi przedsiębiorstwa. Jednak sektor usług dla biznesu zaczyna być doceniany również na szerszą skalę.

Według tegorocznego raportu Orange Insights, 63 proc. przedstawicieli dużych firm i korporacji działających w Polsce uważa, że outsourcing pozwala budować przewagę konkurencyjną. Rynek wciąż się rozwija i w kolejnych latach obserwować będziemy stopniowy wzrost zainteresowania tego typu rozwiązaniami. Jedną z największych korzyści dla firm, które zdecydują się skorzystanie z nowoczesnych usług biznesowych jest widoczna redukcja kosztów operacyjnych. W przypadku np. outsourcingu druku oszczędności kształtują się na poziomie 10-40 proc. – mówi Maciej Nuckowski, Dyrektor Działu Usług w Xerox Polska.

Sukcesywnie wzrasta również rola usług wykraczających poza dotychczasową działalność centrów takich jak marketing, obsługa prawna, czy wsparcie procesów logistycznych. Już 15 proc. wszystkich ośrodków outsourcingowych zajmuje się wsparciem marketingowym, a 10 proc. wykształciło kompetencje, które pomagają w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Wpływ na ten stan rzeczy ma specyfika działalności obsługiwanych firm, które oczekują od swoich partnerów biznesowych dostarczania coraz bardziej kompleksowych usług, aby zapewnić wielofunkcyjne wsparcie dla biznesu.

Paradoksalnie coraz większe znaczenie zaczynają odgrywać przedsiębiorstwa, które dostarczają kompleksowe usługi wspomagające samą branże outsourcingową. Głównymi motywacjami do delegowania części procesów na zewnątrz jest potrzeba efektywności i oszczędności. W związku z tym dostawcy oferują przedsiębiorstwom outsourcingowym rozwiązania wspierające zarządzanie, które pozwalają obniżyć ponoszone wydatki własne. Dodatkowo, firmy korzystające z usług zewnętrznych chcą często weryfikować aktywność podmiotów wykonujących dla nich usługi, a także mieć możliwość analizy otrzymywanych danych oraz ich raportowania.

Wykorzystanie systemów wspierających outsourcing m.in. rozwiązań monitoringu GPS zwiększa bezpieczeństwo świadczonych usług np. w zakresie logistyki. Rozwiązania tego typu pozwalają bowiem szybciej przywrócić ciągłość działań w przypadku niespodziewanych zdarzeń losowych, takich jak np. kolizji drogowej. Technologie GPS zapewniają także stały monitoring procesów i pozwalają np. odzyskać skradziony towar lub dostarczają informacji o nieautoryzowanym otwarciu przestrzeni ładunkowej oraz innych niepożądanych wydarzeniach – mówi Bartłomiej Dębski, Prezes Zarządu Cartrack Polska.

Prognozy wskazują, że rynek usług dla biznesu będzie się stale rozwijał, generując tym samym wiele inwestycji oraz dziesiątki tysięcy nowych miejsc pracy. Pozytywna koniunktura, wspomagana przez Ministerstwo Gospodarki, programy grantowe czy Specjalne Strefy Ekonomiczne, wpłynie również na branżę wsparcia procesów outsourcingowych, które realnie wpłyną na rozbudowę oferowanych usług w kierunku rozwiązań zapewniających kompleksowe wsparcie dla całego biznesu zleceniodawcy. Zyskają na tym nie tylko klienci, ale również partnerzy biznesowi, otoczenie sektora, jak również cała gospodarka Polski.