W połowie kwietnia ruszyła kampania edukacyjno-informacyjna, organizowana przez Aquanet SA. Ma ona na celu uświadomienie mieszkańcom Poznania, że odpowiedzialność za stan sieci kanalizacyjnej ponoszą wszyscy jej użytkownicy.

Aquanet "Nie śmieć w sieć" citylight

 

Wiele osób traktuje odpływy kanalizacyjne jak kosze na śmieci. Wrzucane do nich odpady nie tylko tworzą zatory, ale stanowią również zagrożenie dla pożytecznych mikroorganizmów, które oczyszczają ścieki w oczyszczalniach. Większość błędów użytkownicy popełniają nieświadomie. Stąd pomysł Aquanetu na kampanię pod hasłem „Nie śmieć w sieć”. Ma ona na celu poinformowanie użytkowników o konsekwencjach nieumyślnego pozbywania się śmieci oraz podsuwa rozwiązania bezpiecznej utylizacji wszystkich, nawet pozornie niewielkich odpadów.

 

Oficjalne rozpoczęcie kampanii miało miejsce 15 kwietnia podczas konferencji prasowej.

 

Komunikacja prowadzona jest na terenie Poznania, a jej zakres obejmuje takie nośniki jak citylighty, plakaty w budynkach mieszkalnych, materiały prasowe oraz internet. Działania będą trwały do końca bieżącego roku.

 

Pomysłodawcą kampanii jest Dorota Wiśniewska (Kierowniczka Działu Marketingu i Rzeczniczka Prasowa Aquanet SA), a opiekunem projektu ze strony klienta jest Zofia Koszutska-Taciak (Specjalistka ds. marketingu). Z ramienia agencji reklamowej about ad projekt prowadzi Monika Michaluk (Account Manager), Karmena Roztocka (Strategy & PR Director) i Sebastian Sauer (Creative Director)
z zespołem w składzie: Dorota Janta-Lipińska (Copywriter), Michał Dorofiejczyk (Graphic Designer), Joanna Boruta (Strategic Planner).

Ze wszystkimi materiałami można zapoznać się na stronie: www.aquanet.pl.