Śmierć kogoś bliskiego pozostawia wielki smutek, jednak życie osób, które pozostały, toczy się dalej. Spadek może okazać się w jakimś stopniu rekompensatą po tej wielkiej stracie. Sprawy testamentowe załatwia się w sądzie lub w kancelarii notarialnej.

Co zrobić po śmierci bliskiej osoby

Ktoś, kto umarł, może zostawiać komuś, kto nadal żyje, spadek po sobie. Niekiedy to rzeczy materialne, na przykład pieniądze, a niekiedy niematerialne, które posiadają wielką wartość sentymentalną. Najpierw należy uzyskać kartę zgonu u lekarza rodzinnego lub lekarza w danym oddziale szpitala. Następnie należy uzyskać akt zgonu wydawany przez Urząd Stanu Cywilnego. Wreszcie należy ubiegać się o zasiłek pogrzebowy, a także wypłatę ubezpieczenia, odprawę pośmiertną i rentę po rencie lub emeryturze zmarłej osoby. Nie licząc zorganizowania i uczestnictwa w ceremonii pogrzebowej, na końcu należy załatwić sprawy związanych ze spadkiem. Sprawy związane ze spadkiem określa się mianem spraw notarialnych z tej racji, że generalnie przebiegają one u notariusza, a tylko w niektórych przypadkach w sądzie.

U notariusza

Wszyscy spadkobiercy, w tym nawet ewentualni spadkobiercy, powinni się stawić w kancelarii notarialnej, w celu realizacji testamentu spadkodawcy. Między spadkobiercami nie powinien występować jakikolwiek konflikt odnośnie podziału majątku po spadkodawcy. Aby załatwić sprawę szybko i pomyślenie, a także aby sprawa zakończyła się u notariusza i nie trafiła do sądu, między spadkobiercami nie powinien występować konflikt. Spadkobiercy zabierają ze sobą akt zgonu spadkodawcy, akty stanu cywilnego spadkobierców i wszystkie dokumenty wpływające na ustalenie praw do spadku, czyli przeważnie testament. Dla rejestru Krajowej Rady Notarialnej zostaje na tej podstawie sporządzony przez notariusza dokument dziedziczenia.

Kancelaria notarialna czy trybunał sądowy

Sprawy spadkowe lepiej załatwiać na drodze notarialnej (więcej), niż na drodze sądowej, jednak nie we wszystkich przypadkach można tak uczynić. Na przykład w przypadku pozostawienia przez zmarłego testamentu nie pisemnego, a mówionego, albo podróżnego lub wojskowego, sprawę załatwia się przed sądem. Przed sądem sprawę załatwia się też, gdy notariusz nabiera wątpliwości co do osób dziedziczących lub gdy wydano wcześniej sądowe postanowienie co do spadku. Czy w kancelarii notarialnej, czy w sądzie, sprawę dziedziczenia majątku należy załatwić i naprawdę nie należy się niczego w tej materii tego obawiać.