Technologia Fujitsu PalmSecure1, która identyfikuje użytkowników na podstawie układu naczyń krwionośnych, pomaga organizacji wspierającej ochronę praw człowieka itwillbe.org2 poprawić warunki życia milionom bezdomnych dzieci z Indii.

Czytniki Fujitsu PalmSecure pomagają itwillbe.org zidentyfikować i stworzyć bazę około 11 milionów dzieci życjących na ulicach Indii. Akcja ma na celu ułatwienie organizacji niesienia pomocy medycznej, psychologicznej i edukacyjnej. Itwillbe.org skorzysta w tym celu z 81 placówek zlokalizowanych w całym kraju.

Wiele młodych bezdomnych dzieci z Indii nie zostało do tej pory w żadnym stopniu objętych opieką społeczną. Brak dokumentów, dzięki którym można byłoby określić ich tożsamość, czyni ich wyjątkowo łatwym celem handlarzy żywym towarem. Itwillbe.org wraz z misją salezjańską Don Bosco w Indiach podejmują działania na rzecz ochrony dzieci i zapewnienia im godnej przyszłości. Pierwszym krokiem jest rejestracja dzieci i zebranie podstawowych informacji na potrzeby m.in. dokumentacji medycznej czy udostepniania informacji rządowym agendom i centrom pomocowym, gdzie bezdomni otrzymają dostęp do podstawowych szczepionek, programów dożywiania czy pomocy psychologicznej.

Technologia Fujitsu PalmSecure jest podstawowym elementem aplikacji itwilbe.org o nazwie Child Protection People (PPa), używanej przez pracowników społecznych tworzących bazy danych bezdomnej młodzieży. Nieinwazyjny proces identyfikacji na podstawie wzoru naczyń krwionośnych dłoni ułamki sekund. Wszelkie zebrane dane są bezpiecznie przechowywane w formie szyfrowanych kodów.

Itwillbe.org już w tej chwili prowadzi dialog z innymi organizacjami humanitarnymi, który ma na celu rozszerzenie działalności aplikacji. Identyfikacja biometryczna pomaga efektywnie zbierać dane i zarządzać nimi w przypadku pracy z osobami nieposiadającymi dokumentów: uchodźcami, imigrantami lub ofiarami procederu handlu żywym towarem.

Dodatkowe informacje

1Technologia Fujitsu PalmSecure wykorzystuje skomplikowany wzór układu krwionośnego w dłoni, który pomaga zidentyfikować osobę z niespotykaną dotąd precyzją. W procesie wykorzystywanych jest pięć milionów punktów referencyjnych we wzorach żył, które są utrwalane za pomocą sensorów PalmSecure. Proces identyfikowania jest bezdotykowy ze względów higienicznych. Wzór układu krwionośnego pozostaje taki sam przez całe życie i różni się w zależności od dłoni – lewej lub prawej. Co ciekawe, różnice obserwuje się także w przypadku bliźniąt. Rozpoznawanie z wykorzystaniem technologii jest bezpieczne, ponieważ wskaźniki służące do rozpoznania konkretnej osoby znajdują się wewnętrz jej organizmu.

2 itwillbe.org jest organizacją pozaządową, pracującą w ramach International Development Cooperation, która działa poprzez szerzenie edukacji i innowacji. Sposób działania jest zdaniem przedstawicieli organizacji najefektywniejszy w kontekście optymalizacji zasobów i realizowania celów. Projekty itwillbe.org chronią i promują uniwersalne prawa człowieka, za cel stawiając sobie pracę na rzecz ochrony dzieci, a także rozwoju, równości i niezależności kobiet.