Gdy śmierć dosięga bliską osobę, nasze życie diametralnie się zmienia, choć biegnie dalej. Zdarza się, iż małą pociechą okazuje się testament. Stanowi on dla kogoś swoisty dar zza grobu.

Testament od strony prawniczej

Testament to rozrządzenie własnym majątkiem na wypadek swojej śmierci. Kwestie związane ze sporządzeniem i realizacją testamentu reguluje Kodeks cywilny. Sporządzić, zrealizować, a także odwołać testament może i tylko i wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Prawnik, który zajmuje się testamentami, to notariusz pełniący funkcję zawodu zaufania publicznego.

Testamenty sporządzone na piśmie

Testamenty sporządzone na piśmie, czyli testamenty pisemne, określa się mianem testamentów zwykłych i wylicza się wśród nich testament holograficzny, testament alograficzny oraz testament notarialny. Testament holograficzny zostaje sporządzony pisemnie i własnoręcznie przez osobę rozrządzającą swoim spadkiem. Testament alograficzny zostaje wymówiony przez osobę rozrządzającą swoim spadkiem w obecności świadków wobec na przykład kierownika urzędu stanu cywilnego, po czym zostaje on spisany. Testament notarialny zostaje sporządzony pisemnie jako akt notarialny przez notariusza na prośbę osoby rozrządzającej swoim spadkiem.

Testamenty sporządzone przez mowę

Testamenty sporządzone przez mowę, czyli testamenty ustne, określa się, obok testamentów podróżnych i testamentów wojskowych, mianem testamentów szczególnych. Testament ustny zostaje sporządzony na podstawie wymówienia przez osobę rozrządzającą swoim spadkiem w obecności świadków swojej ostatniej woli i spisaniu jej w przeciągu roku czasu. Oświadczenie powinno zostać podpisane przez osobę oświadczającą ostatnią wolę i dwóch świadków lub potwierdzone przed sądem w obecności dwóch świadków.

Na jaki testament postawić?!

Jedyna pewna w życiu rzecz to śmierć. Jeżeli chcemy coś po sobie komuś zostawić, to najbezpieczniej od strony prawnej sporządzić testament u notariusza. Akt notarialny to akt prawny, a więc akt, który ciężko podważyć. W przeciwieństwie do testamentu pisemnego notarialnego, testament ustny bardzo łatwo podważyć, a dość  łatwo podważyć też testament pisemny holograficzny i alograficzny. Sporządzając testament trzeba pamiętać, że testament obejmuje rozrządzenie majątku tylko jednego spadkodawcy dla jednego lub kilku spadkobierców. W wypadku niepozostawienia testamentu majątek dziedziczą przeważnie najbliższe osoby zmarłego według przepisów prawnych. Tak czy inaczej, myśląc o życiu, nie zapominajmy o śmierci.

Tutaj dowiesz się więcej o testamencie