„Rok obrotowy 2014 był szczególnie korzystny dla MakoLab S.A. 28% wzrostu i podwyższenie działalności eksportowej do poziomu 70% całkowitej sprzedaży to kluczowe liczby, obrazujące dynamiczny rozwój spółki w tym okresie. Powiększenie sprzedaży całkowitej w I kwartale 2015 r. o aż 44% w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku potwierdza nasz stabilny kurs rozwojowy” – komentuje najnowsze wyniki spółki Wojciech Zieliński, Prezes Zarządu MakoLab S.A., firmy notowanej na rynku NewConnect będącej dostawcą usług IT i rozwiązań webowych dla biznesu, m.in. Renault Nissan, mBanku i PZU Litwa.

MakoLab S.A. od ponad dwóch dekad prowadzi działalność jako jedna z najbardziej dynamicznych firm IT na polskim rynku, oferujących szeroki wachlarz usług internetowych, webowych i mobilnych. Zajmujemy pozycję pioniera oprogramowania w zaawansowanych technologiach webowych w Polsce, wprowadzając na rodzimy rynek m.in. nowatorskie rozwiązania z zakresu pozycjonowania danych w wyszukiwarkach internetowych. Konsekwentny rozwój Spółki na wielu polach przyniósł w roku obrotowym 2014 wymierne efekty.

Dynamiczny wzrost i międzynarodowy rozwój

Sprzedaż, w porównaniu z rokiem poprzednim, wzrosła o 28%. Zdecydowanie podnieśliśmy także wskaźniki rentowności po nieco słabszym 2013 roku, w którym na zysk netto wpływ miały zjawiska jednorazowe. W stosunku do 2012 i 2011 roku zyskowność sprzedaży MakoLab niemal podwoiła się. Ta sytuacja potwierdza, że stworzyliśmy stabilne podstawy do rozwoju w kolejnych latach. Mocnym potwierdzeniem tych prognoz są wyniki MakoLab w I kwartale 2015 r., w którym osiągnęliśmy 44% wzrostu sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku.

Co ważne, stale umacniamy także pozycję na rynkach zagranicznych. Na dzisiaj eksport odpowiada za 70% całkowitej sprzedaży spółki, przy czym znaczny postęp w tym zakresie odnotowaliśmy w minionych 12 miesiącach. W ujęciu rok do roku, sprzedaż eksportowa MakoLab wzrosła o 33%.

Istotną rolę w naszym rozwoju odgrywają akcjonariusze. W 2014 r. przyjęliśmy politykę dywidendową na najbliższe dwa lata, która zakłada dzielenie się z nimi zyskiem. Biorąc pod uwagę stabilną sytuację finansową Spółki oraz oczekiwane wyniki, Zarząd zobowiązał się rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy od 1/3 do całego zysku netto.

Nowe rozwiązania i kluczowe partnerstwa

Warunkiem rozwoju biznesu MakoLab jest także działalność rozwojowa, w której odnosimy znaczące sukcesy. W 2014 r. przy współpracy z Hepp Research GmbH kontynuowaliśmy prace nad technologiami semantycznymi, umożliwiającymi firmom i użytkownikom łatwiejszą, skuteczniejszą i bardziej precyzyjną wymianę informacji za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych. Opracowanie metod analizujących duże, rozproszone zbiory danych pozwoliło nam na podpisanie prestiżowej umowy z Microsoft obejmującej rozwój i promocję aplikacji dla branży finansowej. Ponadto, spółka Chemical Semantics z USA w której mamy 48% udziałów, pozyskała grant rządu Stanów Zjednoczonych w wysokości ponad 1 mln USD na wykonanie aplikacji służącej publikacji danych naukowych.

Działamy w perspektywicznej branży, która stale rośnie. Po mającej miejsce w tej chwili rewolucji związanej z masowym używaniem urządzeń mobilnych, na horyzoncie pojawia się kolejna – „Internet rzeczy” (Internet of Things). Podaż specjalistów nie nadąża za popytem na coraz to nowe rozwiązania IT. Jako ważne wyzwanie, podobnie jak większość spółek z branży IT, postrzegamy więc rosnącą konkurencję o najlepszych informatyków. Biorąc pod uwagę stabilny wzrost biznesu MakoLab S.A., mamy przekonanie, że najbliższe kwartały przyniosą kolejne pozytywne sygnały dotyczące rozwoju spółki.