Work life balance jest koncepcją zarządzania czasem stawiającą sobie za cel znalezienie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym. Rosnące zainteresowanie tą koncepcją wynika z takich problemów społecznych jak pracoholizm,  coraz większe tempo życia i niż demograficzny. Tymczasem dynamika zmian na rynku sprawia, że rosną wymagania pracodawców. Konsekwencją może być zwiększający się poziom stresu i presji na pracownika.

Nieustannie w biegu

Ogromna ilość codziennych zadań zawodowych, sprawia, że rzadko nadchodzi taki moment kiedy wszystko jest już zrobione i można spokojnie odetchnąć. Najczęściej część niezrealizowanych zamierzeń przepisuje się w kalendarzu na kolejny dzień. Tymczasem w kolejce czekają sprawy rodzinne, osobiste, ważne telefony i spotkania. Czy w takiej sytuacji można mówić o jakimkolwiek balansie?

A kiedy czas na dziecko?

Praca i rodzina to dwa bardzo ważne obszary dojrzałych ludzi. Często traktowane są odrębnie, a jednak są ze sobą mocno powiązane i od siebie zależne. Dla wielu pracujących rodziców poważnym wyzwaniem staje się połączenie ról zawodowych z rolą rodzica. Problem ten jest jedną z barier podczas podejmowania decyzji o posiadaniu dziecka (dzieci). Warto jednak podkreslić, że dotyczy on również pracodawców. Wzrost motywacji i zaangażowania pracownic/pracowników w coraz większym stopniu zależy od sukcesu, jaki odnoszą oni w obu obszarach życia – w pracy i w domu.

Work&life balance – sprawa osobista czy firmowa?

Warto podkreślić, że work- life balance to postawa (zarówno pracodawcy, jak i pracobiorcy). Sukces polityki work life balance wynika ze skuteczności programów wdrażanych w firmie, (które powinny być integralnym elementem polityki motywacyjnej i prozdrowotnej kultury w firmie) oraz z osobistych kompetencji pracownika pozwalających mu sprawnie łączyć wiele ról i świadomie wybierać priorytety. Oczywiście partnerem powinno być również państwo zapewniające odpowiednie warunki legislacyjne.

Korzyści dla wszystkich

Efektywne wdrożenie work life balance na obu poziomach organizacyjnym i jednostkowym, pozwala pracownikowi zmniejszyć poczucie obciążenia, stresu i nierównowagi. W naturalny sposób pociąga to za sobą poprawę zdrowia, kondycji, oraz jakości życia rodzinnego. Ważnym efektem jest również większa samoświadomość pracowników i rosnąca zdolność do racjonalnego wykorzystywania czasu w pracy i poza nią. Na poziomie organizacji bardziej zadowolony i spokojniejszy pracownik to lepiej obsłużony klient. Wyraźnie wrasta także zaangażowanie, kreatywność i lojalność całego zespołu, a co za tym idzie siła i spójność całej organizacji.

Źródło: www.workmed.pl