Decyzja o wyborze materiału, z którego będą wznoszone ściany budynku, to jedno  kluczowych zagadnień przy budowie domu. Na jakie parametry należy zwrócić szczególną uwagę,  podpowiada Joanna Nowaczyk, Doradca Techniczny Grupy SILIKATY.

Czasy, gdy materiały budowlane były trudno dostępne, a dom wznosiło się „metodą gospodarczą” z tego, co akurat udało się zdobyć, mamy już dawno za sobą. Współcześnie oferta rynkowa jest bardzo rozwinięta. Do wyboru mamy wiele produktów różniących się nie tylko pod względem jakości i ceny, ale przede wszystkim cech materiałowych i właściwości fizycznych. Tak szeroki wachlarz wyrobów budowlanych stwarza olbrzymie możliwości. Rodzi się jednak problem, jak spośród nich wybrać najlepsze?

Podstawową kwestią jest dobór materiałów odpowiednich dla danego typu przegrody, z dodatkowym ukierunkowaniem się na zestaw cech materiałowych, na których najbardziej zależy inwestorom (materiały dostępne na rynku różnią się miedzy sobą swoimi czołowymi zaletami). Dokonywanie wyboru rozpoczyna się zwykle od produktów przeznaczonych do wznoszenia ścian zewnętrznych i nośnych. To te dwa typy przegródstanowią bowiem kluczowy element konstrukcji budynku i barierę chroniącą przed otoczeniem. Muszą więc być zbudowane z wyrobów charakteryzujących się wysoką trwałością, dużą wytrzymałością na ściskanie (przenoszenie obciążeń) oraz wysoką izolacyjnością akustyczną. Dokonując porównania właściwości fizycznych dość łatwo można zauważyć, że elementy silikatowe charakteryzują się najwyższą wytrzymałością na ściskanie spośród wszystkich elementów murowych wykorzystywanych do wznoszenia ścian. Podobnie sytuacja przedstawia się dla zagadnienia ochrony przed hałasem. Izolacyjność akustyczna w ostatnich latach stała się niezmiernie istotna – i to nie tylko w przypadku materiałów przeznaczonych do wznoszenia  ścian zewnętrznych, ale również przegród wewnętrznych. Silikaty są materiałem o dużej gęstości i sporej masie, a im bardziej masywna ściana, tym trudniej wprawić ją w drgania, stąd też wzięło się stwierdzenie, że silikatowa ściana, to ciche wnętrze. Dodatkowo warto nadmienić, że w miejscach szczególnie narażonych na hałas zaleca się zastosowanie specjalnych bloczków akustycznych (elementów o podwyższonej izolacyjności akustycznej). Pamiętać należy jednak, że komfort akustyczny wnętrz zależy nie tylko od parametrów samego materiału, ale też od jakości i dokładności wykonania przegrody. Dlatego istotna jest również łatwość wmurowywania odbijająca się w „odporności materiału” na powstawanie błędów wykonawczych. Bloczki silikatowe wyróżniają się dużą dokładnością wymiarową, co wpływa na szybkie i proste wznoszenie ścian zarówno na zaprawie tradycyjnej, jak i cienkowarstwowej.

Innym kryterium, na które w ostatnim czasie kładziony jest duży nacisk jest energooszczędność. Od 2017 roku zaczęła obowiązywać obniżona wartość współczynnika przenikania ciepła U, która dla ścian zewnętrznych wynosi obecnie maksymalnie 0,23 W/m2K. Parametr U nie jest jednak jedyną wartością, która ma wpływ na energooszczędność domu. Warto również zwrócić uwagę na akumulacyjność cieplną, która może odgrywać istotną rolę w bilansie energetycznym całego budynku. Ściany z silikatów długo się nagrzewają i przez długi  czas oddają ciepło. To ta cecha materiału sprawia, że wnętrza nie wychładzają się zimą oraz nie przegrzewają latem.